Kohtuotsus nr 1: Kristus on süüdistustest vabastatud

Avaldatud 5.12.2017, rubriik Päeva sõna

Ja ma nägin öistes nägemustes, vaata, taeva pilvedega tuli keegi, kes oli Inimesepoja sarnane. Ja ta saabus Elatanu juurde ning viidi tema ette. Ja temale anti valitsus ja au ning kuningriik; ja kõik rahvad, suguvõsad ja keeled teenisid teda. Tema valitsus on igavene valitsus, mis ei lakka, ja tema kuningriik ei hukku. Taanieli 7:13, 14

See kirjakoht on tähendusrikas. Taanieli 7. peatüki kontekstist pärit salmid ei kõnele Kristuse teisest tulekust, vaid Kristuse saabumisest kohtumõistmise paika. See koht oli valmis seatud salmides 9 ja 10 ning sellel pildil kujutati aujärgede avalikku kohalepanemist, Isa saabumist ja nende raamatute avamist, kus on tõendid, millele lõpukohus tugineb. Nüüd kirjeldab Taaniel Kristust kui Inimesepoega osalemas Isaga lõpukohtu töös, enne kui nad lõpetavad maa­­ilma ajaloo.

Nägemuses ilmneb, et kohus lõpeb Jeesuse kasuks, kes saab seejärel igavese valitsuse. See otsus pitseerib igaveseks Saatana saatuse ja annab Jumala universumile kindlustunde tulevasteks igavesteks ajastuteks. Jeesust süüst vabastavas kohtuotsuses sisaldub ka Tema järelkäijate võit. Nii on Jeesuse töö kasuks tehtud kohtuotsus samas ka otsus nende lõplikuks ja igaveseks õigeksmõistmiseks, kes on otsustanud võtta vastu Tema lihakssaamise, elu, surma ja ülestõusmise eesõigused.

Üks kõige huvitavamaid asju selle kohtustseeni juures on, et see kujutab Jeesust kui Inimese Poega. Selle salmi alusel valis Ta selle tiitli kui oma lemmiknimetuse maise teenimistöö ajal. Ta valis selle, mitte Messia ega Kristuse, sest need nimetused oli omandanud liiga palju vallutava kuningaga seotud ideid. Selle välistamiseks otsustas Jeesus nimetada end Inimese Pojaks.

Huvitaval kombel võtab Ilmutusraamatu kirjutaja Johannes Inimese Poja tiitli taas kasutusele Ilmutuse 14:14−16, kui ta kirjeldab Jeesust ajastu lõpus taevapilvedel tulemas, et oma rahvas koju viia. Seepärast võime näha, et juudid ei olnud täitsa valel teel, kui nad kujutasid Messiat võiduka kuningana. Aga neil polnud ka päriselt õigus. Tegelikult on Jeesuse kui Inimese Poja teenimistöös kaks tahku – esimene on kannatav sulane ja teine saabuv Kuningas. Lõpukohus kasutab Tema töö esimese etapi lõpuleviimist teises etapis õigeksmõistmisena, kus Talle antakse igavene valitsus.

Jaga Facebookis