Õigeksmõistmine

Avaldatud 5.11.2019, rubriik Päeva sõna

„Aga tölner seisis eemal ega tahtnud silmigi tõsta taeva poole, vaid lõi endale vastu rindu ja ütles: „Oh Jumal, ole mulle patusele armuline!“ Ma ütlen teile, tema läks alla oma kotta õigeks mõistetult, mitte too teine. Sest igaüht, kes ennast ise ülendab, alandatakse, kes aga ennast ise alandab, seda ülendatakse.“ Luuka 18:13, 14

Põhiline uskumus nr 10: „Päästmise kogemus: Kristuse läbi mõistetakse meid õigeks, tehakse Jumala poegadeks ja tütardeks ning päästetakse patu kui isanda valitsuse alt.“

Paulus rääkis palju õigeksmõistmisest. Kui ma panin Biblegateway.com otsingusse märgusõna „justified“ (õigeks mõistetud), leidsin, et ainuüksi Pauluse kirjades on sedasama sõnavormi üheksateist korda mainitud. Peale selle kasutavad seda mitmeid kord teised kirjutajad. Lõpuks valisin kasutamiseks selle ülaltoodud teksti, sest need on Jeesuse enda sõnad ja Tema on asjatundja.

See on pärit loost, mille Jeesus rääkis ühest mehest, kes tahtis olla kindel, et Jumal paneb tähele kõiki tema häid tegusid, ning selleks loetles ta need palves üles. „Ma ei ole röövel, ülekohtune ega abielurikkuja, ma paastun kaks korda nädalas ja annan kümnist kõigest.“

Ta tänas isegi Jumalat. „Jumal, ma tänan sind, et mina ei ole niisugune nagu muud inimesed, ega ka niisugune nagu − vuih − see tölner seal!“

Kui Paulus kõneleb õigeksmõistmisest, meeldib talle asju analüüsida. Juutidele, eriti variseridest rabidele, meeldis see. Ka adventistidele meeldib. Ja selles teemas on mitmeid suurepäraseid asju, sügavaid üksikasju, mida välja kaevata, kui soovid neid lähemalt uurida. Aga Jeesus ei analüüsinud. Ta ütles: „See tölner on Jumala ees õigeksmõistetud.“ Punkt.

Mida see makskoguja siis tegi?

Kummardas (näitas alandlikkust), lõi vastu rindu (näitas kahetsust) ja ütles: „Jumal, ole mulle patusele armuline.“

Me võime seda teha.

Inglise keeles on sõnal „justify“, mida kasutatakse õigeksmõistmise kohta, veel mõned tähendusnüansid. Seda sõna kasutatakse ka tekstiredaktoris kahelt poolt võrdse veerise tähistamiseks. Vanasti tuli kahelt poolt võrdse veerise saamiseks täheruume lugeda ja see nõudis palju tööd. Tänapäeval käib see kõigest ühe hiirklikiga. Mõtle sellele.

Andestav Jumal, ma tean, et arvuti teeb igasuguseid asju, millest ma päriselt aru ei saa, kui klikin hiirega ja valin võrdsed veerised. Ma tean ka seda, et Sina teed igasuguseid asju, millest mina päriselt aru ei saa, kui ma palun Sinu õigeksmõistmist ja selle vastu võtan. Aitäh Sulle!

Jaga Facebookis