Ustavad pühendushetked igal hommikul ja õhtul

Avaldatud 5.11.2018, rubriik Päeva sõna

Igaüks nüüd, kes neid mu sõnu kuuleb ja nende järgi teeb, sarnaneb aruka mehega, kes ehitas oma maja kaljule. Matteuse 7:24

Pidagu iga pere liikmed meeles, et nad on taevaga tihedalt seotud. Issandal on eriline huvi oma laste siin all asuvate perede vastu. Inglid pakuvad meeldiva lõhnaga viirukisuitsu pühade palvete eest. Tõusku siis igast perest taeva poole Jumala ette meie eest Päästja teeneid esitav palve nii hommikul kui ka rahulikul õhtutunnil. Universum paneb hommikul ja õhtul tähele iga palvetavat perekonda. − „Child Guidance“, lk 519.

Enne kodust välja tööle minemist tuleb kutsuda kogu pere kokku ning isa või isa puudumisel ema peab paluma innukalt, et Jumal hoiaks neid kogu päeva. Tulge alandlikkuses, süda täidetud õrnusega ning mõistes kiusatusi ja ohte, mis seisavad teie ja teie laste ees, tooge need usus altarile ja paluge Issandal nende eest hoolitseda. Teenivad inglid kaitsevad lapsi, kes on niimoodi Jumalale pühendatud. − „Testimonies for the Church“, 1. kd, lk 397, 398.

Igas perekonnas peaks olema kindel aeg hommikuse ja õhtuse palvuse jaoks. Kui kohane on vanematel koguda lapsed enne hommikueinet tänama taevast Isa kaitse eest öösel ja paluma Tema abi, juhtimist ja valvsat hoolt päevaks! Kui sobiv on vanematel ka õhtu saabudes veel kord lapsed Tema ette koguda ja tänada teda möödunud päeva õnnistuste eest! − „Testimonies for the Church“, 7. kd, lk 43.

Perekonna palvus ei tohi sõltuda asjaoludest. Te ei tohi palvetada juhuslikult ja juhul kui teil on suur päevatöö teha, palvet hooletusse jätta. Seda tehes õpetate lapsi pidama palvet mitte eriti tähtsaks. Palve tähendab Jumala lastele väga palju ning tänuohvrid peaksid tõusma Jumala ette hommikul ja õhtul. − „Child Guidance“, lk 520.

Ärgem vaadakem külalistele mugavust ja rõõmu pakkudes mööda oma kohustustest Jumala ees. Palvehetke ei tohiks mingil kaalutlusel ära jätta. Ärge vestelge ega lõbutsege, kuni olete liiga väsinud, et pühendushetkest rõõmu tunda. Seesugune tegevus on Jumalale vigase ohvri toomine. Õhtu varajasel tunnil, kui saame palvetada kiirustamata ja mõistvalt, peaksime esitama oma palved ning tõstma häält õnnelikus, tänulikus kiituses. − „Messages to Young People“, lk 342.

Jaga Facebookis