Ära kasuta kunagi teise õnnetust ära

Avaldatud 5.6.2018, rubriik Päeva sõna

Ära vääna võõra ja vaeslapse õigust, ja ära võta pandiks lesknaise riideid! 5. Moosese 24:17

Jumala Sõna ei kiida heaks teguviisi, milles üks inimklass rikastub teise rõhumise ja kannatuste arvel. See õpetab meid kõigis äritehingutes panema ennast nende kohale, kellega me äri ajame, vaatama mitte üksnes oma, vaid ka teise asjaolusid. See, kes kasutab ära teise ebaõnne endale kasu saamiseks või püüab kasu lõigata teise nõrkuse või asjatundmatuse arvelt, astub üle nii Jumala Sõna põhimõtetest kui ka eeskirjadest.

„Ära vääna võõra ja vaeslapse õigust, ja ära võta pandiks lesknaise riideid.“ (5. Moosese 24:17) „Kui sa midagi laenad oma ligimesele, siis ära mine ta kotta temalt panti võtma! Jää õue, ja mees, kellele sa laenasid, toogu sulle pant välja õue! Ja kui ta on kehv mees, siis ära heida magama ta pandiga.“ (salmid 10−12) „Kui sa oled võtnud pandiks oma ligimese üleriide, siis sa pead selle temale tagasi andma, enne kui päike loojub, sest see ta üleriie on tema ihu ainsaks katteks. Millega ta muidu magaks? Ma kuulen, kui ta mind appi hüüab, sest mina olen halastaja.“ (2. Moosese 22:16, 27) „Ja kui te maaomandi oma ligimesele müüte või oma ligimeselt ostate, siis ärge üksteist tüssake.“ (3. Moosese 25:14)

„Ärge tehke ülekohut kohtus, küünarpuu, kaalu ja vakaga.“ (3. Moosese 19:35) „Sul ärgu olgu kukrus kahesugust vaenaela, üks suurem ja teine väiksem! Sul ärgu olgu kojas kahesugust vakka, üks suurem ja teine väiksem.“ (5. Moosese 25:13, 14) „Teil olgu õiged vaekausid, õiged vihid, õige vakk ja õige kann!“ (3. Moosese 19:36)

„Anna sellele, kes sinult palub, ja ära pööra selga sellele, kes sinult tahab laenata!“ (Matteuse 5:42) „Õel võtab laenuks ega tasu; aga õige on armuline ja annab.“ (Psalmid 37:21) …

Elukorraldus, mille Jumal Iisraelile andis, pidi olema näitlikuks õppetunniks kogu inimkonnale. Kui teistsugune koht oleks see maailm, kui neid põhimõtteid tänapäeval ellu rakendataks! − „Tervise teenistuses“, lk 187, 188.

Jaga Facebookis