Lõpukohtu tegevuspaik

Avaldatud 4.12.2017, rubriik Päeva sõna

Kui ma seda vaatasin, asetati aujärjed ja Elatanu võttis istet. Tema kuub oli valge nagu lumi ja ta juuksed nagu puhas vill. Tema aujärjeks olid tuleleegid, selle rattaiks oli põlev tuli. Tulejõgi voolas ja läks välja ta juurest. Tuhat korda tuhat teenisid teda, kümme tuhat korda kümme tuhat seisid tema ees. Kohus võttis istet ja raamatud avati. Taanieli 7:9, 10

Veel üks Kristuse taevase teenimistöö haru on kohtumõistmine. Samamoodi nagu vanaaja juudi aastas oli aasta lõpus maise pühamuteenistusega seotud kohtupäev iga-aastase lepituspäevana (yom kippur), nii on Piibli järgi ka taevases eeskujus. Taanieli 7. peatükk esitab meile taevasest kohtust äärmiselt elava pildi, kus kujutatakse Kristuse ülempreesterliku teenistuse viimast osa. Ajaloo kulus toimub see väikese sarve valitsusaja (salm 8) lõpupoole ning selle aja lähedal, mil Jumal annab kuningriigi pühadele (salmid 14, 26, 27). Teisisõnu, Taanieli raamat kirjeldab selle toimumist vahetult enne Kristuse taastulekut. Kui kohtumõistmine on lõpetatud, paneb Kristus oma preesterlikud riided nii-öelda kõrvale ja tõmbab selga võiduka kuninga rüü.

Enne kui jõuame Jeesuse kohani kohtumõistmises, peame vaatama lähemalt Taanieli kujutatud kohtustseeni. Ainus võimalus selle kirjeldamiseks on sõna „majesteetlik“. Isegi taevase troonisaali suurus, mida kujutas maise mudeli kõige püham paik, ületab meie kujutlusvõime. Nii suure ruumi ettekujutamine, kuhu mahuvad miljonid inglid, on väljaspool meie arusaamist. Sama võib öelda selle koha dünaamika ja auhiilguse kohta. Kuid siin peame olema ettevaatlikud. Prohvet esitab meile pildi, mis ületab meie kujutlusvõime ja arusaamise. Seepärast suudame toimuvat haarata üksnes üldiselt, kuid üksikasjad jäävad tabamata. Meil on toimuvast pigem hetkvõte kui üksikasjalik selgitus.

Aga isegi sellest saame õppida mitut üsna selget fakti. Üks on auhiilgus. Nägemus kujutab Jeesust ja Isa valguse ja tulena, kui nad istuvad troonil. Teine pilt on tuhandete ja miljonite inglite tegevusest, kes teenivad nii Jumalat kui universumit.

Kuid see pilt on kohtust, mis on valmis seatud, ja kõigi pilgud on suunatud protsessile. Kohtumõistmine on avalik sündmus ja põhineb tõendusmaterjalil (raamatud). Jumal soovib, et kõik universumis teaksid, et Ta on teinud maa peal patuprobleemi lahendamiseks parima võimaliku, mis hõlmab Poja lihakssaamist.

Väljendid „asetati aujärjed“ ja „raamatud avati“ ei anna märku mitte üksnes kohtumõistmisest, vaid ka maa ajaloo lõpu algusest.

Jaga Facebookis