Igapäevased perekonna palvused annavad hinnalisi tulemusi

Avaldatud 4.11.2018, rubriik Päeva sõna

Ja kui te võtate kuulda neid seadusi ja peate neid ja teete nende järgi, siis peab Issand, su Jumal, sinuga lepingut ja osutab heldust, mida ta su vanemaile on vandega tõotanud. 5. Moosese 7:12

Mingil põhjusel ei meeldi paljudele vanematele oma lastele religioosset õpetust anda ning nad jätavad nad hingamispäevakoolist omandama neid teadmisi, mille jagamine oleks nende eesõigus ja kohus. Niisugused vanemad ei täida neile pandud kohustust anda oma lastele igakülgset õpetust. Jumal käsib oma rahval kasvatada lapsi juhatamise ja manitsemisega Issanda tahte järgi. …

Vanemad, olgu lastele antav õpetus lihtne, veenduge, et nad mõistavad seda selgesti. Te peate Sõnast saadud õppetunnid esitama nende noorele mõistusele nii selgelt, et see ei saa neile arusaamatuks jääda. Lihtsate Jumala Sõnast võetud õppetundide ja oma kogemuste abil saate neile õpetada, kuidas kohandada oma elu kõrgeima standardiga. Nad võivad juba lapse- ja noorukieas õppida elama mõtlikku, tõsimeelset elu, mis annab rikkaliku hea saagi.

Igas kristlikus kodus tuleb hommikuse ja õhtuse palve- ja tänuohvriga Jumalat austada. Lapsi tuleb õpetada palvehetkest lugu pidama ja seda austama. Kristlike vanemate kohus on hommikul ja õhtul ehitada tõsise palve ja sihikindla usu abil oma laste ümber kaitsemüür.

Kodukirikus peavad lapsed õppima Jumala poole palvetama ja Teda usaldama. Õpetage neid Jumala seadust kordama. Iisraellastele anti käskude kohta juhend: „Kinnita neid oma lastele kõvasti ja kõnele neist kojas istudes ja teed käies, magama heites ja üles tõustes!“ (5. Moosese 6:7)

Tulge alandlikkuses, osavõtlikkust täis südamega ning tajudes kiusatusi ja ohte enda ja oma laste ees. Asetage need usu kaudu altarile ja andke palves Issanda hoolde. Õpetage lapsi lihtsate sõnadega palvetama. Rääkige neile, et Jumalal on hea meel, kui nad Tema poole pöörduvad.

Kas taeva Issand läheb sellistest kodudest mööda ega jäta sinna õnnistust? Kindlasti mitte! Teenivad inglid kaitsevad lapsi, kes on niimoodi Jumalale pühendatud. Nad kuulevad tänuohvrit ja usupalvet ning kannavad need Tema ette, kes teenib pühamus oma rahva pärast ja pakub nende eest oma teeneid. − „Counsels to Parents, Teachers, and Students“, lk 109, 110.

Jaga Facebookis