Jeesuse töö palvetele vastamisel

Avaldatud 3.12.2017, rubriik Päeva sõna

Seda ma olen kirjutanud teile, kes te usute Jumala Poja nimesse, et te teaksite: teil on igavene elu. Ja see ongi see julgus, mis meil on tema ees, et kui me midagi tema tahtmist mööda palume, siis tema kuuleb meid. Kuna me teame, et ta meid kuuleb, mida tahes me paluksime, siis teame ka, et meil on käes need palved, mis me oleme temalt palunud. 1. Johannese 5:13−15

Jeesusel ei ole taevases ülempreesterlikus töös ainult päästa suutva eestkostja ja vahemehe ülesanded, vaid Tema töö on ka vastata veel maa peal olevate järelkäijate palvetele.

Maa peal jüngrite juures viibides oli Ta korduvalt neile öelnud, et nende palved saavad vastuse. Ja nüüd, kui Ta on taevas, avaldab Johannes veel mõned üksikasjad selle kohta, kuidas palve toimib. Nagu oodata võibki, on kesksel kohal Jeesus ise. Tema maapealse töö tõttu võime tulla Tema nimel usalduslikult Isa ette, teades, et „kui me midagi tema tahtmist mööda palume, siis tema kuuleb meid. Kuna me teame, et ta meid kuuleb“, on meil kindlus, et Jumal Isa ja Jumal Poeg vastavad meie palvele Jumala, Püha Vaimu ja Jumala käsku täitvate inglite tegevuse kaudu. Niisugune on Kristuse taevane palvetele vastamise töö. Meil on taevas Sõber, kes sai üheks meie hulgast ja kes tunneb meie vajadusi omast kogemusest ning on rohkem kui valmis oma pühade palvetele vastama. Palvetega tegelemine on Tema preesterliku tegevuse peamine ülesanne meie ajal.

Kui mõtleme tänase kirjakoha salmidele, näeme, et Johannesel on huvitav harjumus selgitada oma kirjutise eesmärki dokumendi lõpus, mitte alguses. Nii räägib ta neljanda evangeeliumi lõpus lugejale, et need asjad „on kirja pandud, et te usuksite, et Jeesus on Kristus, Jumala Poeg, ja et teil uskudes oleks elu tema nimes“ (Jh 20:31).

Sama teeb ta üsna sarnaste sõnadega 1. Johannese 5:13, kuid suure erinevusega. Evangeeliumi koostas ta selleks, et lugejad võiksid hakata Jeesusesse uskuma ja nii elu saada. Kuid kirja kirjutas ta neile, kes juba olid ukslikud, kuid kelle usk oli koguduse sisekonfliktide tõttu kõikuma löönud. Nad olid sattunud segadusse oma seisundi suhtes Jumala ees ning neil oli vaja kindlustunne tagasi saada.

Mõned meist kuuluvad ka sellesse viimasesse kategooriasse. Me oleme Jeesuse vastu võtnud, kuid meid on maha surunud meie enda puudused ja võib-olla on meid haavanud koguduseliikmed, kelle hooletus on kõikuma pannud meie usu. Johannes soovib, et teaksime, et vaatamata kõigile väljakutsetele, millega seisame silmitsi, ja kõigile teetõketele, mille elu meie teele ette veeretab, võime olla kindlad, et meil on taevas Sõber, kes soovib kõigest hingest vastata kõigile palvetele, mida palutakse kooskõlas Jumala tahtega.

Jaga Facebookis