Muutke perekonna palvus huvitavaks

Avaldatud 3.11.2018, rubriik Päeva sõna

Palju oled sina, Issand, mu Jumal, teinud imetegusid ja mõelnud mõtteid meie kohta; ei ole kedagi sinu sarnast. Kui ma hakkaksin neid kuulutama ja neist kõnelema, siis oleks neid rohkem kui jõuab ära lugeda. Psalmid 40:5

Teie lapsed peaksid olema õpetatud teiste suhtes lahked, tähelepanelikud ja leebed olema, palvetele kergesti järele andma ning eelkõige austama religioosseid asju ja tunnetama Jumala nõudmiste olulisust. Neid tuleb õpetada austama palvehetke, neilt tuleb nõuda hommikust tõusmist, et nad oleksid perekonna palvusel kohal. − „Testimonies for the Church“, 5. kd, lk 424.

Isa, kes on oma perekonna preester, peab läbi viima hommikuse ja õhtuse palvuse. Ei ole mingit põhjust, miks ei võiks see olla koduse elu kõige huvitavam ja nauditavam tegevus. Jumal saab teotatud, kui see muudetakse kuivaks ja tüütavaks. Olgu perekonna palvehetked lühikesed ja elavad. Ärge laske oma lastel ega ühelgi pereliikmel neid hetki karta sellepärast, et need on tüütavad või pole huvitavad. Kui loetakse ja selgitatakse pikka peatükki ning tehakse pikk palve, siis muutub see väärtuslik teenistus kurnavaks ning on kergendus, kui see läbi saab.

Perepea eriline eesmärk peaks olema muuta palvehetk tõsiselt huvitavaks. Kui veidi mõelda ja valmistuda hoolikalt ajaks, mil tuleme Jumala lähedusse, võib perekonna palvus olla meeldiv ning tuua rohkelt tulemusi, mis ilmnevad alles igavikus. ...

Valige Pühakirjast lõik, mis on huvitav ja kergesti mõistetav. Piisab mõnest salmist, et anda õppetund, mida võib uurida ja praktiseerida kogu päeva. … Võib laulda vähemalt mõne salmi meeleolukast laulust ning esitatav palve peaks olema lühike ja tabav. Palves juhtiv inimene ei tohi palvetada kõige pärast, vaid ta peab väljendama vajadusi lihtsates sõnades ja andma Jumalale tänu. − The Signs of the Times, 7. august 1884.

Selleks et äratada armastus piibliuurimise vastu ja seda süvendada, aitab palju kaasa palvuse aja õige kasutamine. Hommikune ja õhtune palvehetk peaks olema päeva kõige meeldivam ja kasulikum aeg. Olgu arusaadav, et neil hetkedel ei tohi sisse tungida ükski rahutu ega lahkusetu mõte, et vanemad ja lapsed tulevad kokku, et kohtuda Jeesusega ning kutsuda oma koju pühade inglite ligiolu.

Palvus olgu lühike ja elav, olukorraga kohandatud ning erineval ajal erinev. Ühinegu kõik piiblilugemises ning õppigu ja korraku sageli Jumala seadust. Lastes tekitab suuremat huvi, kui paluda neil mõnikord loetav osa ise valida. − „Education“, lk 86.

Jaga Facebookis