On aeg loobuda tervist hävitavatest naudingutest

Avaldatud 3.10.2018, rubriik Päeva sõna

Looda Issanda peale kõigest südamest ja ära toetu omaenese mõistusele! Õpi teda tundma kõigil oma teedel, siis ta teeb su teerajad tasaseks! Õpetussõnad 3:5, 6

Tervisereformiga seotud kuulutus tuleb viia igasse kogudusse. Igas koolis on vaja teha töö. Ühtki direktorit ega õpetajat ei tohi noori õpetama usaldada enne, kui neil on selles teemas praktilised teadmised. Mõned on võtnud endale vabaduse kritiseerida, kahelda ja leida vigu tervisreformi põhimõtetes, millest nad kogemuslikult suurt midagi ei tea. Nad peavad seisma õlg õla kõrval ja süda seotud nende südamega, kes õiges suunas tegutsevad.

Tervisereformi teemat on kogudustes esitatud, kuid valgust ei ole siira südamega vastu võetud. Inimeste isekad, tervist hävitavad naudingud on takistanud selle sõnumi mõju, mis peab valmistama rahvast Jumala suureks päevaks. Kui kogudused ootavad jõudu, peavad nad rakendama ellu tõe, mille Jumal on neile andnud. Kui meie koguduse liikmed hülgavad selleteemalise valguse, lõikavad nad kindlasti nii vaimuliku kui ka füüsilise mandumise tagajärgi. Ja nende vanemate koguduseliikmete mõju toimib neile, kes on äsja usu juurde tulnud.

Issand ei tegutse praegu selleks, et tuua palju inimesi tõe juurde, ja seda nende koguduseliikmete pärast, kes ei ole kunagi meelt parandanud või kes on kunagi meelt parandanud, aga on tagasi langenud. Missugune mõju oleks neil pühitsemata liikmetel äsjapöördunutele? Kas nad ei tühistaks Jumala antud kuulutust, mida Tema rahvas peab edasi viima?

Uurigu kõik oma kombeid, et näha, kas nad ei hellita midagi, mis tekitab kindlasti kahju. Vabanegu nad igasugusest ebatervislikust rahuldusest söömisel ja joomisel. Paljud lähevad kaugetesse maadesse paremat kliimat otsima, aga ükskõik kus nad on, loob nende kõht neile haigusliku õhustiku. Nad toovad endale kannatused, mida keegi ei suuda leevendada. Seadku nad oma igapäevased harjumused loodusseadustega kooskõlla ning kui nad tegutsevad ja usuvad, on võimalik luua hingele ja ihule selline õhustik, mis on elulõhn eluks. − „Testimonies for the Church“, 6. kd, lk 370, 371.

Jaga Facebookis