Iisebel (tähendus teadmata)

Avaldatud 3.6.2020, rubriik Päeva sõna

Kes ja millal? Iisebel oli Tüürose printsess, kes abiellus kuningas Ahabiga (valitses aastatel 872−852 eKr) ja tõi Iisraelisse ulatusliku Baali kultuse. Tahad rohkem teada? Loe: 1. Kuningate 16:29−33;

2. Kuningate 9:30−37; Ilmutuse 2:20.

Mõtted tänaseks

Enamikku Vana Testamendi meestest ja naistest ei ole Uues Testamendis mainitud. Kuid mõnel neist on oluline osa ka Uues Testamendis. Iisebelil on kaheldava väärtusega au, et tema nime ei unustatud, kui Jumal käskis Johannesel kirjutada kirja Tüatiira kogudusele. See kogudus andis küllalt tegevusruumi inimesele, kes väitis end olevat prohvet. Sellele isikule viidatakse kui „naine Iisebelile“ (Ilmutuse 2:20). Ta eksitas Tüatiira koguduse liikmeid oma valeõpetustega ja õhutas ebamoraalsust. Vanas Testamendis on seksuaalne ebamoraalsus sageli kujund, mis kujutab suhet väärjumalatega ja ebajumalateenistuse edendamist.

Iisebel oli väga mõjuvõimas, esiteks kuningannana, aga ka emana. Ta kasutas oma mõjuvõimu Baali ja Ašera kummardamise edendamiseks, ning seda edukalt, kuni prohvet Eelija suutis Jumala väes seda muuta. Ka esimese sajandi kogudusel oli selline „edukas" Iisebel ja samuti võib meie ajal olla Iisebele. Jumal mõistab hukka nii mineviku kui ka tänapäeva Iisebelid, kes sihilikult eksitavad oma kaasusklike ja tekitavad segadust. Johannes rõhutab oma sõnumit Tüatiira kogudusele nii: „Kõik kogudused saavad aru, et mina olen see, kes uurib läbi meeled ja südamed, ning annan igaühele teist teie tegusid mööda.“ (Ilmutuse 2:23)

Minu palve

Issand, ava kõigi Sinu laste silmad nende keskel olevate Iisebelide suhtes!

Jaga Facebookis