Meil on vahemees!

Avaldatud 2.12.2017, rubriik Päeva sõna

Mis me siis ütleme selle kohta? Kui Jumal on meie poolt, kes võib olla meie vastu? Tema, kes oma Poegagi ei säästnud, vaid loovutas tema meie kõikide eest, kuidas ta ei peaks siis koos Pojaga meile kõike muud kinkima? Kes võib süüdistada Jumala valituid? Jumal on see, kes õigeks teeb. Kes võib meid hukka mõista? Kristus Jeesus on, kes suri ja, mis veel enam, kes üles äratati, kes on Jumala paremal käel ja kes palub meie eest. Kes võib meid lahutada Kristuse armastusest? Kas viletsus või ahistus või tagakiusamine või nälg või alastiolek või hädaoht või mõõk? ... Kuid selles kõiges me saame täieliku võidu tema läbi, kes meid on armastanud. Kiri roomlastele 8:31−37

Kristlastena pole me kunagi üksinda. Meil on taevas sõber, kes tagab igavese pääste kõigile Tema juurde tulnutele. Osa Kristuse tööst taevases pühamus on olla vahemees, kes garanteerib pääste kõigile oma järelkäijatele. Leon Morris viitab tänasele kirjakohale kui „kristlaste võidulaulule“.

Mitte miski ei saa meid lahutada Jumala armastusest, sest meil on Sõber taevas. Täpsem oleks ehk öelda Sõbrad, sest Jumal armastas meid nii väga, et andis oma Poja. Ja Jumal on see, kes mõistab õigeks kõik, kes tulevad Kristuse kaudu Tema juurde. Kes võib meid hukka mõista? küsib Paulus Kirjas roomlastele 8:34. Tema vastus on selge. See on Kristus Jeesus. Ja see on hea sõnum.

Miks? Sest apostli sõnul on Kristus meie poolel. Siinkohal tuleb meenutada, et maa peal olles ütles Ta: „Isa ei mõista kellegi üle kohut, vaid on andnud kohtumõistmise täiesti Poja kätte.“ (Jh 5:22) Seega, isegi kui „me kõik peame saama avalikuks Kristuse kohtujärje ees“ (2Kr 5:10), pole kristlastel (neil, kel on pidev ususuhe Jumalaga Jeesuse kaudu) midagi karta. Taas tekib küsimus, miks? Sest Ta (1) suri nende eest, (2) äratati surnuist üles, (3) istub Jumala paremal käel ja (4) kostab praegu taevase Ülempreestrina kristlaste eest.

See on parim hea sõnum. Kristus andis elu oma järelkäijate pattude eest. Seepärast „ei ole nüüd enam mingit hukkamõistu neile, kes on Kristuses Jeesuses“ (Rm 8:1). Kuna Ta on võtnud enda peale nende karistuse, kes on Temas, ei pöördu Ta ümber ega kuuluta kohtuotsust oma järelkäijatele nendesamade pattude eest, mille pärast Ta suri.

Vastupidi, Jeesus on praegu Jumala paremal käel taevases troonisaalis, kus Ta tegutseb meie Ülempreestri ja Vahemehena.

Piibellik õpetus kohtust on reaalsus. Aga kui kohtunik on meie poolel, ei saa me kuidagi hukkamõistu alla sattuda. Meil on Jeesuses julgeolek. Mitte miski ei saa lahutada meid Jumala armastusest peale meie isikliku otsuse lükata tagasi Tema, kes kostab praegu meie eest taevases templis.

Jaga Facebookis