Liikuge edasi usus ja üksmeeles

Avaldatud 2.11.2018, rubriik Päeva sõna

Kui nüüd on mingisugune julgustus Kristuses, kui mingisugune armastuse lohutus, kui mingisugune Vaimu osadus, kui mingisugune südamlikkus ja kaastunne, siis tehke mu rõõm täielikuks sellega, et te mõtlete ühtmoodi, et teil on sama armastus, et olete üksmeelsed ja ühtviisi mõtlejad. Kiri filiplastele 2:1, 2

Mäletan hästi, kuidas sel ajal, kui elasime Carrolli külalistemajas [Takoma Parkis Marylandi osariigis], veetorni lähedal, käisid kooli kinnistul töötavad noormehed selle maja suures toas koos igal hommikul pool kuus perekondlikul pühendushetkel. Kui me koos Jumalat teenisime, siis teadsime, et Püha Vaim oli meie hulgas.

Me otsisime Issandat siira südamega ja Ta tuli meile väga lähedale. Me esitasime tõotuse: „Paluge, ja teile antakse, otsige, ja te leiate, koputage, ja teile avatakse.“ Kas see kinnitus pole piisavalt tugev? Me võtsime selle tõotuse oma palvepaika kaasa ning palusime Issandal juhtida ja suunata seal tehtavat tööd. …

Kui teie hulgas on kellelgi nõrk usk, siis pidage meeles, et see on sellepärast, et te ei tegutse jaataval poolel. Meil ei ole kasu mõttest, et võime viia Jumala aulist tööd edasi ilma tugeva, vankumatu usuta. Maailm muutub kiiresti selliseks, nagu see oli Noa päevil. Saatan tegutseb jõuliste pingutustega, teades, et tal on vaid vähe aega. Kurjus valitseb kohutaval määral. Jumala rahvast on jumalakartmatutega võrreldes üksnes käputäis. Me võime edu saavutada ainult siis, kui teeme koostööd taevainglitega, kes lähevad kõigi ees, kes tungivad edasi, et teha seda, mida Jumal on käskinud. …

Kui ma mõtlen kõigele, mida Jumal on meie heaks teinud, ütlen ma: „Kiidetud olu Jumal, kellelt tulevad kõik õnnistused!“ Kui töö avaneb erinevates paikades, pidagem alati meeles, et peame astuma ühte sammu. Need, kes on harjutanud end seisma eitaval poolel, peavad viivitamatult kahetsema ja meelt parandama. ... Pea meeles, et kui seisad eitaval poolel, süüdistad ja mõistad hukka, teed sa ruumi pimeduse väe tööriistadele. Väärtuslik aeg tuleb kasutada nende tööriistade vastu sõdimiseks, sest seal on need, kes keeldusid jaataval poolel seismast. …

Ärge tehke midagi „kiusu ega auahnuse pärast“. Igasuguse kiusu ja auahnuse taga on Saatan. Astugem tema seltskonnast välja ja seiskem nende juurde, kes ütlevad: „Võit on meie jaoks, me haarame tugevalt kinni piiritu jõuga käsivarrest.“ − The Review and Herald, 15. juuni 1905.

Jaga Facebookis