Iisboset (häbi mees)

Avaldatud 2.6.2020, rubriik Päeva sõna

Kes ja millal? Sauli ainus ellujäänud poeg; sõjaväepealik Abner

kuulutas ta pärast Sauli surma kuningaks (u 1000 eKr). Tahad rohkem teada? Loe: 2. Saamueli 2:8−10; 4:1−12; 1. Aja 8:33; 9:39.

Mõtted tänaseks

Iisboseti esialgne nimi oli Esbaal, mis tähendas 'Issanda mees'. Kuid paremini sai ta tuntuks kui Iisboset, 'häbi mees'. Sauli noorima poja ja Joonatani vennana teadis ta kahtlemata, et Jumal oli valinud Taaveti tema isa järglaseks ja Iisraeli järgmiseks kuningaks. Aga kui Saul ja tema kolm poega said lahinguväljal surma ja Iisboset oli ainus Sauli poeg, kes jäi sõjas vilistitega ellu, oli ta rohkem kui nõus kaasa minema sõjaväepealiku Abneri algatusega teda troonile panna. Kuid kõik iisraellased ei olnud nõus. Teine osa rahvast kuulutas kuningaks Taaveti. See tekitas esimese (kuigi ajutise) lõhe Iisraeli lõuna- ja põhjapoolse osa vahel.

Iisboset nautis oma kuninglikku staatust ainult kaks aastat. Abner otsustas oma toetuse Iisbosetilt ära võtta pärast seda, kui tema kuninglik kaitsealune oli (tõenäoliselt põhjuseta) süüdistanud Abnerit suhtes ühe Sauli naisega. Nii sai Iisboseti roll kiire lõpu. Abner mõrvati ja varsti pärast seda sai Iisbosetile lõunapuhkuse ajal osaks sarnane saatus − ta suri kahe oma usaldusaluse sulase käe läbi.

Miks Iisboset selle seikluse üldse ette võttis? Kas ta oli unustanud, et Jumal oli valinud kuningas Sauli järglaseks Taaveti, mitte tema? See lugu illustreerib taas, et asjad lähevad järjest halvemaks, kui astume tahtlikult jumalike juhtnööride vastu.

Minu palve

Isa taevas, palun anna mulle jõudu korralda oma elu Sinu plaanile vastavalt!

Jaga Facebookis