Kuigi me kukume, võime olla võitjad

Avaldatud 1.11.2018, rubriik Päeva sõna

Täida meid hommikul oma heldusega, siis me hõiskame ja oleme rõõmsad kogu oma eluaja! Psalmid 90:14

Kui Jumala rahvas tunneks ära Tema tegevuse nendega ja võtaks Tema õpetused vastu, leiaksid nad oma jalgade jaoks sirge tee ja valguse, mis juhiks neid pimedusest ja meeleheitest läbi. Taavet õppis tarkust Jumala tegevusest temaga ning kummardus alanduses Kõigekõrgema karistuse alla. Prohvet Naatani ustav kirjeldus tema tegelikust olukorrast näitas Taavetile tema enda patte ja aitas tal neist lahti saada. Ta võttis alandlikult nõu kuulda ja alandas end Jumala ette. „Issanda Seadus on laitmatu,“ hüüatab ta, „see kosutab hinge.“ [Psalmid 19:8]

Kahetseval patusel ei ole mingit põhjust meeleheiteks sellepärast, et talle tuletatakse tema üleastumised meelde ja teda hoiatatakse ohu eest. Needsamad pingutused tema pärast näitavad, kui väga Jumal teda armastab ja teda päästa soovib. Igavese elu pärimiseks peab ta ainult järgima Jumala nõuannet ja täitma Tema tahet. Jumal seab oma eksiva rahva patud nende ette, et nad võiksid jumaliku tõe valgel näha neid kogu nende tohutus suuruses. Seejärel on nende kohus neist igaveseks lahti öelda.

Jumal on patust päästmise jaoks sama võimas, nagu Ta oli patriarhide, Taaveti, prohvetite ja apostlite ajal. Pühas ajaloos kirja pandud arvukad juhtumid, kus Jumal vabastas oma rahva nende üleastumistest, peaksid muutma praeguse aja kristlased innukaks võtma vastu jumalikku õpetust ja agaralt täiustama iseloomu, mis kannataks hoolikat uurimist kohtupäeval.

Piibli ajalugu kinnitab nõrkevat südant lootusega Jumala halastusele. Meil ei tarvitse meelt heita, kui näeme, et teised on heidelnud samasuguste lootusetust tekitavate olukordadega nagu meie, on langenud kiusatustesse nagu meie, kuid on siiski jalad alla saanud ja Jumala õnnistused pälvinud. Inspireeritud sõnad lohutavad ja rõõmustavad eksivat hinge.

Kuigi patriarhid ja apostlid olid inimlikele nõrkustele altid, said nad ometi usu kaudu hea tunnistuse, võitlesid oma lahinguid Issanda jõus ja võitsid auliselt. Nii võime ka meie loota lepitusohvri toimele ja saada võitjaks Jeesuse nimes. Inimesed on inimesed üle kogu maailma, alates Aadama ajast kuni tänapäevani, ning Jumala armastusele läbi ajastute ei leidu võrdset. − „Testimonies for Church“, 4. kd, lk 14, 15.

Jaga Facebookis