Pühakirja olulised teemad avardavad mõistust

Avaldatud 20.4.2018, rubriik Päeva sõna

Ta kirjutagu enesele raamatusse ärakiri sellest Seadusest … See olgu tema juures ja ta lugegu seda kõik oma elupäevad, et ta õpiks kartma Issandat, oma Jumalat, pidades kõiki selle Seaduse sõnu ja määrusi, tehes nende järgi. 5. Moosese 17:18, 19

Kergesisuline lugemismaterjal köidab mõtteid ja muudab Jumala Sõna lugemise ebahuvitavaks. Piibel nõuab tähelepanelikku ja palvemeelset uurimist. Ei piisa põgusast pinna puudutamisest. Sel ajal kui mõned kirjakohad on liiga selged, et neid vääriti mõista, nõuavad teised hoolikat ja kannatlikku uurimist. Nagu mägedes ja kaljudes peituvaid vääris­metalle, nii tuleb ka tõe kalliskive välja otsida ja edaspidiseks kasutamiseks meelde jätta.

Ja kui sa uurid Pühakirja tõsise sooviga teada saada tõde, saadab Jumal sinu südamesse oma Vaimu ja avaldab oma Sõna valgusega mõju su mõistusele. Piibel on enda ainus tõlgendaja, üks kirjakoht selgitab teist. Sama teema kohta käivaid Pühakirja tekste võrreldes näed harmooniat ja ilu, mida sa pole kunagi ette kujutanud. Pole ühtki teist raamatut, mille läbiuurimine tugevdaks, avardaks, ülendaks ja õilistaks mõistust nii nagu selle raamatute Raamatu uurimine.

Jumala Sõna korraldus on: „Valmistage endile päästet kartuse ja värinaga! Sest Jumal on see, kes teis tegutseb, et te tahate ja toimite tema hea nõu kohaselt.“ [Kiri filiplastele 2:12, 13] Jumal ja inimene peavad tegema koostööd. Kõik peavad ära kasutama selle, mida Jumal annab. Jumala Sõna õppijad peavad omandatud teadmisi ellu rakendama. Nad peavad ära kasutama nende teele antud võimalused. Nad peavad kindla kohusetundega kasutama oma teadmisi ja mõju igas valdkonnas, et nad võiksid kasutades neid juurde hankida. ...

UuriKristuse elu sellest perspektiivist. Järgi Teda sõimest Kolgatani ja käitu nii nagu Tema. Püsi nende oluliste põhimõtete juures, mis olid Temal. Sinu normiks olgu Tema puhas, püha ja rikkumatu iseloom. − Youth Instructor, 30. juuni 1898.

Jaga Facebookis