Nimrod (mässaja)

Avaldatud 28.9.2020, rubriik Päeva sõna

Kes ja millal? Kuusi poeg; üks võtmetegelastest Noa ja Aabrahami vahelisel perioodil. Tahad rohkem teada? Loe: 1. Moosese 10:7−12.

Mõtted tänaseks

Nimrod oli „vägev kütt Issanda ees“. Pole selge, kuidas täpselt peaksime neid sõnu tõlgendama, aga võime vabalt oletada, et ta ei küttinud ainult küülikuid ja jäneseid. Tekst viitab, et inimesed rääkisid temast ja teda imetleti laialdaselt.

Nimrod oli märkimisväärse mõjujõuga mees, kes algatas mitme Mesopotaamia linna ehitamise. Me kuuleme tema „kuningriigist“ ja nimedest nagu Akad, Babüloonia ja Niineve. Järgmine lugu 1. Moosese raamatus räägib Paabeli tornist (1. Moosese 11). Me ei tea, kas Nimrod oli selle avantüüri osaline. Võis olla, kuna tema ja Paabeli vahel on seos.

Inimesed, kes saavutavad palju ja keda paljud imetlevad, võivad kergesti langeda kiusatusse mõelda ainult oma kuulsusele ja huvidele. Võiks öelda, et selline ülbus viib pigem varem kui hiljem Paabeli meelsuseni, kus Jumalal ei ole enam osa. Selline on pilt, kus iganes Piiblis Paabelit nimetatakse. Nagu alati, võib kalduvus ainult oma saavutusi rõhutada ja oma mõjule ja jõule toetuda, viia meid punkti, kus muutume Nimrodi sarnaseks ja tunneme end lõpuks tänapäeva „Paabelis“ üsna koduselt.

Minu palve

Tänan Sind, Jumal, talentide eest, mille olen saanud, ja fakti eest, et olen teatud asjades osav, kuid aita, et ma kunagi ei arvaks, nagu oleks need oskused minu elus kõige tähtsamad asjad!

Jaga Facebookis