Elimelek (mu Jumal on kuningas)

Avaldatud 4.4.2020, rubriik Päeva sõna

Kes ja millal? Noomi abikaasa, pärit Petlemmast.

Umbes 12. sajand eKr. Tahad rohkem teada? Loe. Ruti 1:2, 3; 2:1−3; 4:3−9.

Mõtted tänaseks

Elimelekil oli ilus nimi. Kindlasti olid tema vanemad jumalakartlikud inimesed. Nad andsid oma pojale selle nime, sest soovisid väljendada oma usku Jumalasse. Küsimus on, kas Elimelek laskis täiskasvanuks saades end juhtida sellel motol, mille vanemad olid talle kogu eluks andnud.

Mõned arvavad, et Elimelek oleks pidanud näljahäda ajal Juudamaale jääma. Ta ei oleks tohtinud minna paganlikule Moabimaale, sest kas ei oleks kõigeväeline Jumal suutnud Elimeleki ja tema pere eest Juudamaal hoolitseda? Väide jätkub sellega, mis juhtus tema perega. Elimelek suri Moabimaal, tema kaks poega, kes abiellusid Moabi naistega, surid samuti. Kas Elimelek poleks pidanud uskuma seda, mida mõni aeg hiljem väljendas psalmist nii: „Issand tunneb laitmatute päevi … ja nälja päevil on neil küllalt.“ (Psalmid 37:18, 19)?

Sageli on tagasi vaadates lihtne öelda, missugune teguviis olnuks parim. Piibel ei ütle meile, et Elimelek tegi näljahäda üleelamiseks Moabimaale minnes pattu. Ta soovis lihtsalt oma pere eest hoolitseda. Tõsi, tema peret tabasid tõsised raskused, kuid ka paljusid häid inimesi tabab üks õnnetus teise järel. Kui see juhtub, peaksime hoiduma hukkamõistmisest, nagu me teaks, mis inimeste õnnetuse põhjustab. Elimelek koges seda, mis on ka paljude teistega juhtunud − vaatamata hoolitsevale suhtumisele võib neid tabada suur ebaõnn. Kuid Elimeleki nimi jääb jõuliselt meenutama, et kõigest hoolimata on Jumal Kuningas!

Minu palve

Jumal, aita, et ma usaldaksin alati Sind ja teaksin, et vaatamata paljudele traagilistele juhtumitele oled Sina, Kuningas kõige üle!

Jaga Facebookis