Misjonijutt: Ülevoolav kaev tänu palvele

Avaldatud 5.8.2017

Farmeri naisele Sunitale oleks meeldinud käia sagedamini jumalateenistustel, kuid ta ei tahtnud pahandada oma abikaasat, kes ei ole kristlane. Seepärast veedab ta tavaliselt hingamispäeva vaikselt kodus. Kuid ta läheb kirikusse alati, kui tal on eriline palvesoov. Eelmisel aastal käis Sunita kirikus ja palvetas kaevu pärast.

Sunita kasvas üles pühapäeva pidavas kodus, aga kui ta abiellus, lõpetas ta kirikus käimise. Piiblit luges ta siiski jätkuvalt. Ja Piiblit uurides tundis ta, et teda tõmbab adventkoguduse poole.

Ajad olid perekonna farmi jaoks rasked. Vihma sadas vähe ja farmi kaks kaevu olid peaaegu ära kuivanud. Farmis oli hädasti vett vaja. Kuid Sunital ja tema mehel ei olnud palju raha.

Sunita abikaasa soovis põllul vee leidmiseks hindu rituaale läbi viia. Ta uskus, et see on ainus viis vee asukoha kindlakstegemiseks. Kuid Sunita oli vastu. Ta rääkis mehele, et ainus lahendus on Jumala poole palvetada. Seepärast läkski Sunita kirikusse, et Jumalalt imet paluda.

Kui nad palkasid kaevumeistri, kes puuriks uue augu, palus Sunita, et vesi leitaks kiiresti, sest neil ei olnud raha, et lasta mitu auku puurida. Pastor ja teised koguduseliikmed palvetasid koos Sunitaga tema pere farmi pärast. Nad tänasid Jumalat Sunita ustavuse ja hingamispäeva armastamise eest ning palusid Jumala abi vee leidmisel.

Järgmisel päeval saabus farmi kaevumeister. Ka pastor ja koguduseliikmed tulid, sest nad tahtsid veel palvetada. Keegi ei teadnud, kust kaevata. Sunital oli raha ainult nii palju, et puurida 45 meetri sügavusele. Koguduseliikmed valisid puurimiseks suvalise koha ja pastor palvetas: „Issand, õnnista seda maapinda, andku see piisavalt vett, et täita sinu laste vajadused.“

Siis alustas kaevumeister tööd. Ta puuris 15 meetri sügavusele. Ei midagi. Ta jõudis 30 meetri sügavusele. Ikka ei midagi. Siis jõudis ta 45 meetri sügavusele, peatas puurimise, läks Sunita juurde ja ütles, et kui ta tahab sügavamale puurida, tuleb raha juurde maksta.

Koguduseliikmed palvetasid jälle. Seejärel palusid nad kaevumeistril veel ainult meetri jagu puurida. Meister oli vastumeelselt nõus. Hetk hiljem voolas vesi välja maapinnale.

Sunita oli väga õnnelik. Nad olid usus palvetanud ja Jumal vastas palvetele ning õnnistas. See kaev annab tänapäevani piiramatus koguses head vett. Naabrid on selle ime tõttu ikka veel hämmastuses. Nad ütlevad Sunitale: „Sa oled vaene. Miks sind niimoodi õnnistati?“ Sunita vastus on lihtne: Jumal austab neid, kes austavad Teda.

Jumal austas Sunitat tema ustavuse tõttu. Kaev annab piiramatus koguses vett. Kui me austame Jumalat, on Ta valmis meile andma piiramatus koguses eluvett.

Sunita kodu lähedal on Alate adventkool. Osaga selle kvartali kolmeteistkümnenda hingamispäeva annetustest toetatakse koolile 14 klassiruumi ehitamist, et veel rohkem lapsi saaks selles koolis käia ning õppida tundma Jumalat, kes vastab palvetele. Pidage Sunitat ja Alate adventkooli meeles oma palvetes ja siis, kui kogume hingamispäevakooli annetusi.

Misjoniteated

  • Adventistide Indiasse saabumise ajast on koolidel koguduse kasvamises oluline osa. Lisaks adventvanemate laste õpetamisel võetakse koolidesse vastu palju mittekristlaste perede lapsi, kes soovivad saada kvaliteetset haridust inglise keeles.
  • Igal aastal ristitakse Indias palju lapsi adventkoolis käimise tulemusena. Isegi need, kes ei saa kooli ajal ristitud, võtavad endaga kaasa olulised usu õppetunnid.
  • Osaga meie selle kvartali kolmeteistkümnenda hingamispäeva annetustest toetatakse uute ühiselamute ehitamist kahele adventkoolile ja õppehoone ehitust veel kahele koolile, et veelgi rohkem õpilasi saaks neis koolides käia ja Jumala suurt armastust tundma õppida.
Jaga Facebookis
Loe seotud teemal
Veel samast rubriigist
Rubriigid
RSS
Veel huvitavat