Avades raamatut

Avaldatud 15.3.2017, allikas Adventist Research

On olemas mõttetera, mis ütleb: „Ära hinda raamatut selle kaante järgi“. Me teame, et on võimatu hinnata inimese iseloomu ilma teda tundma õppimata või aru saada mingisugusest olukorrast ilma taustainfota. Kuid siiski liiga tihti anname järele inimlikule kalduvusele kohut mõista. Isegi Jeesuse jüngritena on kerge vaadata läbi meie „kristlike prillide“ ja teha järeldusi enne, kui me tõeliselt mõistame olukorda.

Sama käib ka nende kohta, kes on väljaspool adventkogudust ning vaatavad sissepoole. Tihti teevad nad järeldusi koguduse ja nende liikmete kohta ilma kirikusse sisse astumata ning adventiste ja koguduse doktriine tundma õppimata.

Hiljutises globaalses uuringus (ICM, 2013), mille volitas peakonverents ning mida viisid läbi Roger Dudly ja Petr Činčala, küsiti 4260 adventpastorilt üle maailma, kuidas kohalikud kogukonnad näevad nende arvates adventkogudust tervikuna. Enamik (58%) pastoritest märkisid, et nad usuvad, et nende kohalikud kogukonnad näevad adventkogudust kui olulist kristlikku konfessiooni. Kuid uudised ei ole ainult head. 26% pastoritest märkisid, et nad arvavad, et nende kogukond näeb kogudust kui mingisugust sekti ning 14% märkisid, et nende kogukond ei ole kohaliku adventkogudusega tuttav. Ülejäänud 1% pastoritest uskus, et nende kogukond pole isegi kunagi kuulnud nende kogudusest.

Sa võib-olla küsid, kuidas see võimalik on? Seitsmenda päeva adventistidel on märkimisväärne ajalugu evangelismis ning misjonis. Meie blogi „The Glass Door“ (http://www.adventistresearch.org/blog/2016/12/glass-door, tlk) rääkis nendest positiivsetest viisidest, kuidas kohalikud kogudused teenivad oma kogukonda. Ning ka uurimus näitas, et 83% pastoritest on isiklikult seotud mingisuguse kogukonda teeniva teenistusega. Kuid siiski tundub, et paljudes kohtades, kus isegi kogudus ja pastorid on aktiivsed kogukonna teenimises, teab kogukond siiski väga vähe adventkogudusest.

Kuidas me saame muuta üldist nägemust seitsmenda päeva adventkogudusest? Kuidas me saame inimesi julgustada vaatama mööda „raamatu kaantest“ ja minema sügavuti selle sees olevasse sõnumisse ja tähendusse?

  • Jõua väljapoole. Idee „väljapoole jõudmisest“ võib tunduda lihtsakoeline, kuid on võimalik, et teie kiriku fookus pole keskendunud kogukonna teenimisele nii palju, kui see peaks. Võib-olla on aeg luua väljapoole jõudmiseks mingisugune osakond või ümber korraldada teenistus, mis on juba paigas. Hoolides ja toetades neid, kes on teie kogukonnas, saab teie kogudus jagada oma uskumusi ja armastust Jeesuse vastu nendega, kellegagi kontakti saadakse.
  • Astuge välja oma mugavustsoonist. Mõnikord võib kohaliku kogukonda astumine olla närvesööv, eriti siis, kui te pole kindel, kuidas kogukond suhtub adventkogudusse. Aga Kristuse järgimine ei tähendagi kergema tee valimist või arg olemist. See tähendab julge olemist Jeesuses ning Tema armastuse jagamist maailmaga. Mõtelge kastist väljapoole ning tehke ajurünnakut, kuidas jõuda teie kogukonnas nendeni, kes on väljaspool teie tavategevuse piire. Vaadake, et te poole peal alla ei annaks!
  • Armastage „mittearmastusväärseid“. Sel ajal, kui Jeesus oli maa peal, suhtles ta nendega, kes olid ühiskonna poolt enim põlatud: prostituudid, maksukogujad, pidalitõbised ja patused. Mõtelge oma kogukonnale. Milline grupp inimesi on enim põlatud? Kas on olemas grupp inimesi, kelleni ei jõua Jeesuse armastus ja koguduse hea sõnum? Võib-olla on teil  palju üksikemasid või sõltlasi. Võib-olla elate te kogukonnas, kus on palju vanureid. Leidke üks grupp, kes vajab teid rohkem kui ükski teine ning tegelege nendega.

Ellen G. White tuletab meile meelde oma raamatus „Tervise teenistuses“ meetodit, kuidas Kristus jõudis nendeni, kes ta ümber olid. Ta kirjutab: „On vajadus saada lähedaseks inimestega isikliku pingutuse teel. Kui veedetaks rohkem aega isklikus teenimistöös ning vähem jutlustades, võiks näha suuremaid tulemusi. Vaeste eest tuleb hoolitseda, haigete eest hoolt kanda, kurbi ja leinajaid lohutada, harimatuid õpetada, kogenematutele nõu anda. Me peame nutma nendega, kes nutavad ning rõõmustama nendega, kes rõõmustavad. Koos veenmisjõuga, palve ja Jumala armastuse väega ei saa see töö olla ilma tulemuseta. (Tervise teenistuses, 143-144)

Seitsmenda päeva adventistidena on meil väga hea uudis – põnev uudis! Kui me hoiame seda endale, siis me teeme vastupidiselt sellele, mida Jeesus palus meil teha oma viimastes sõnades: „Minge siis, tehke jüngriteks kõik rahvad, ristides neid Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimesse ja õpetades neid pidama kõike, mida mina olen teil käskinud!“ (Matteuse 28:19-20a)

Kui me ei astu väljapoole, ei saa meie kohalikud kogukonnad kunagi kogeda head uudist, mis on meie kogudusel. Nii jäävad nad lõppkokkuvõttes ilma ka Jeesuse armastusest ning lunastusest, mida Ta pakub.

Kas sa aitad teistel „seda raamatut avada“?


Inglisekeelse küsitluse tulemused asuvad siin.

Jaga Facebookis
Loe seotud teemal
Veel samast rubriigist
Rubriigid
RSS
Veel huvitavat