Pastorite ühenduse pöördumine koguduste poole

Avaldatud 24.1.2017, autor Andres Ploompuu

Lugupeetud seitsmenda päeva adventistide koguduse liige:

Tahaksin vastata kahele küsimusele, mis võivad tekkida seoses Pastorite ühenduse tegevusega Seitsmenda Päeva Adventistide Koguduste Eesti Liidus:

  • Mis on Pastorite ühendus ja mida see teeb?
  • Kuidas on see seotud koguduse ja selle liikmetega?

Mis on Pastorite ühendus?

Pastorite ühenduse eesmärgi võiks kokku võtta järgmiste sõnadega:

Pastorite ühendus Seitsmenda Päeva Adventistide Koguduste Eesti Liidus eksisteerib selleks, et teenida Jeesust Kristust ja Tema kogudust, seda pastorite, pastorite perekondade, kohaliku koguduse juhtide, emeerituste, administraatorite ja osakonnajuhtide teenimise kaudu.

Tunnistan, et see kõlab kaunis ambitsioonikalt. Ülemaailmselt on Pastorite ühendus Adventkoguduse osana tegutsenud alates 1922. aastast, mil see peakoosoleku otsusega loodi. Peamiselt täitis see kahte funktsiooni: toetada ja abistada pastoreid nende töös ning julgustada ja abistada noori, kes valmistusid pastoraalseks tööks. Juba siis sai selgeks, et tegemist on eraldiseisva ühendusega (assotsiatsiooniga), sest selle ühenduse tegevus oli osakonnaülene ning teenis laiemat eesmärki: toetada koguduse juhtivaid töötajaid, kuulata, nõustada ja abistada.

Ülemaailmselt on käesolevaks viisaastakuks (2015-2020) Pastorite ühendus välja töötanud käsiraamatu, kus tuuakse välja kõik valdkonnad, millega unioonide ja liitude Pastorite ühendused kogudusi teenida võiksid. Loomulikult on unioonide ja liitude vajadused ja võimalused erinevad ning lähtuvalt sellest olen välja valinud käesolevaks aastaks mõned prioriteedid/eesmärgid, mida soovin ka teiega jagada ning mis on otseselt seotud kohalike kogudustega.

Kuidas on Pastorite ühendus seotud koguduse ja selle liikmetega?

Ülemaailmse koguduse Pastorite ühenduse käsiraamat kirjeldab põhjalikult vajadust toetada ja abistada ka kohalike koguduste vanemaid ning diakoneid ja diakonisse. Koguduse vanemate tegevus koostöös diakoonia osakonnaga on ühe koguduse heaolu seisukohalt ülioluline. Ja seetõttu on üheks pastorite ühenduse eesmärgiks toetada neid olulisi struktuure.

Sellest lähtuvalt on meie liidu Pastorite ühenduse eesmärgiks käesoleval aastal (2017) saavutada järgmist:

Abistavate materjalide võimaldamine – Alustuseks eestikeelse diakonite/diakonisside käsiraamatu võimaldamine igale kogudusevanemale ja vanemdiakonile ning kogudusele laiemalt. Käsiraamat on juba eesti keelde tõlgitud, kuid läbib hetkel esimest toimetamist. Kõige hiljemalt sooviks käsiraamatut tutvustada ja kogudustesse kasutusse anda sügisel toimuval kogudusevanemate ja vanemdiakonite ühisel koosviibimisel.

Kogudusevanematele ja vanemdiakonite retreat – koostöös Liidu esimehega toimub oktoobri esimesel nädalavahetusel (6-7 oktoober) paaripäevane laager/konverents, kus oleks võimalik käsitleda kogudusevanemate ning diakonite tööga seotud küsimusi. Muuhulgas on selle konverentsi eesmärgiks välja töötada diakooniaosakonna üle-eestiline visioon – Kuidas peaks/võiks diakoonia osakond toimida 21. sajandil? Millised on suurimad vajadused? Milline peaks olema diakoonia kaasaegne roll? Paluksin kõigil kogudusevanematel ja vanemdiakonitel/diakonissidel see kuupäev varakult oma kalendrisse märkida. Diakooniaosakonna töö meie kogudustes vajab tõsist ülevaatamist ning selle osakonna roll käesoleval ajal on olulisem, kui ehk oskame arvata.

Kokkuvõte

Kui Sul on küsimusi seoses Pastorite ühenduse tegevusega Seitsmenda Päeva Adventistide Koguduste Eesti Liidus või ettepanekuid, siis kirjuta julgesti. Eriti tänulik olen aga kõigi palvete eest, mida meie pastorite, meie tööliste, meie osakonnajuhtide, meie koguduse vabatahtlike eest teete. Kandke neid ikka nimeliselt Jumala ette, sest see töö on suurem, kui meie.

Jumala õnnistusi soovides,

Andres Ploompuu

Pastorite ühenduse sekretär

andres.ploompuu(at)advent.ee

Jaga Facebookis
Veel samalt autorilt
Veel samast rubriigist
Rubriigid
RSS
Veel huvitavat