Koguduste rajamise tööjuhisest

Avaldatud 16.1.2017, autor Mervi Kalmus

Keeleteaduses öeldaks, et kui mingi asja kohta ei ole terminit, siis ei ole võimalik sellest asjast ka rääkida. Sellepärast tuleb aeg-ajalt uute asjade tarvis uut mõistebaasi luua. Küllap ta on samamoodi teistelgi elualadel – kui me tahame millestki uuest rääkida või midagi uut teha, siis on selleks vaja luua mõisteline ja praktiline alus, millest lähtuda.

Koguduste rajamine ja nende rajamise protsess on üks neist uutest asjadest, millest meie liidus möödunud aastal palju räägiti. Oktoobri lõpus käis meil külas pastor Jeff Potts Kanadast, kes aitas meil luua seda struktuuri ja välja töötada juhist, millest saaks Eesti liidus koguduste rajamise teekond. Üheks konkreetseks dokumendiks, mille kallal liidu juhtkond pastor Pottsi kaasabil tööd tegi, oli „Seitsmenda Päeva Adventistide Koguduste Eesti Liidu koguduste rajamise tööjuhis”, kus Kanadas kasutusel olev tööjuhis sai ümber kohandatud Eesti vajadusi ja võimalusi silmas pidades. Selle aasta 4. jaanuaril toimunud liidu nõukogu koosolekul hääletati selle tööjuhise vastuvõtmise poolt – sellega kinnitati ametlikult see teekond, mis igal Eesti koguduse rajajal tuleb ette võtta. See on juhis, mis on informatiivne ning annab lihtsad ja selged sammud, mille läbides on võimalik jõuda uue koguduse sünnini.

„Seitsmenda Päeva Adventistide Koguduste Eesti Liidu koguduste rajamise tööjuhis” on jagatud kahte ossa, kuna see kirjeldab kaht erinevat koguduse mudelit ja nende rajamise teekonda. Esimene neist on tavapärane kogudus, mis saab kokku avalikul pinnal ning millel on kõik olemasolevate koguduste tööharud ja tunnused. Teine koguduse liik on aga kodukogudus, mis koguneb kellegi kodus ja mis toimib iseseisva üksusena. Tavapärase koguduse loomiseks vajalik tuumik Eestis on 10 inimest, kodukoguduse loomiseks on tarvilik vähemalt nelja pühendunud inimese koostöö. Tavapärase koguduse loomine on mõistetavatel põhjustel pikemaajalisem ja keerukam kui kodus kokku saava väikekoguduse loomine. Tavapärase koguduse loomisel tuleb läbida kuus etappi: eostamise etapp, arengu etapp, sünni etapp, kasvu etapp, küpsuse etapp ja paljunemise etapp. Tööjuhisesse on kirja pandud kogu teekond, kuidas väikesest koguduse rajajate grupist saab kasvada iseseisev kogudus.

„Meie soov ja palve on, et koguduste rajamise juhis oleks tööriistaks, mis aitab voolida headest mõtetest kaunid tulemused,“ kommenteeris tööjuhise loomist Eesti liidu koguduste rajamise koordinaator Ivo Käsk. „Kõik algab aga Püha Vaimu kutsest kogudust rajada. Palume, et Püha Vaim ärataks meie seas koguduserajajaid.“

Eesti liidu koguduste rajamise tööjuhis on kättesaadav aadressil: advent.ee/materjal/90175/eesti-liidu-koguduste-rajamise-toojuhis/

Mervi Kalmus

Eesti liidu koguduste rajamise koordinaatori abi

Jaga Facebookis
Vaata seotud teemal
Loe seotud teemal
Veel samalt autorilt
Veel samast rubriigist
Rubriigid
RSS
Veel huvitavat