Kaks küsimust uuele esimehele

Avaldatud 5.9.2004

Mida näed oma esimese olulise ülesandena liidu esimehe ametis?

Väga lihtsalt, märksõnana väljendades, "suhted". - Lahti kirjutatult, on vaja luua tööks vajalik atmosfäär. Meeskonnas peab olema vastastikune usaldus, ühtne visioon ning koostöövalmidus. Kõige olulisem on Kristuse kesksus, nii põhimõtetes ehk printsiipides, eesmärkides, suhetes, motiivides ja ka suhtumistes.

Mida ütleksid kõigile meie Eesti Adventkoguduse liikmetele?

Ma väljendan seda apostel Pauluse sõnadega:

"Nüüd aga ongi palju liikmeid, aga üks ihu! .Sest Jumal on ihu nõnda ühte liitnud, et Ta sellele, mis on alam, on andnud rohkem au." (1.Kor.12,20)

"Aga olge lahked üksteise vastu, südamlikud, andke andeks üksteisele, nõnda nagu ka Jumal Kristuses teile on andeks andnud."

Kõik meie head teadmised, õiged õpetused, ilusad sõnad minetavad oma tähtsuse, kui meie suhe inimese ja Jumala, inimese ja inimese vahel ei ole rajatud Kristuse armastusele. Koguduseliikmete kaudu tahavad inimesed näha Kristuse "kuju". Maailm meie ümber ei kuule niivõrd meie õpetusi, kuivõrd vaadatakse meie tegusid, meie suhtumist - millised inimesed me oleme,
sellist nägu on Jumal paljude jaoks.

"Siis võtke nüüd Jumal enestele eeskujuks nagu armsad lapsed ja käige armastuses, nõnda nagu ka Kristus meid on armastanud ja on iseenese andnud meie eest anniks ja ohvriks, Jumalale magusaks lõhnaks." (Ef.4,32;5,1.2)

advent.ee

advent.ee
Jaga Facebookis
Veel samast rubriigist
Rubriigid
RSS
Veel huvitavat