Pastorite täienduskoolitusest

Avaldatud 12.7.2004, autor Heino Lukk

21.06. - 9.07.2004. toimus Tartus Baltikumi adventpastorite täienduskoolitus. See oli SPA Trans-Euroopa Divisjoni ja Newbold Kolledži korraldatud 2x3-aastase õppetsükli kolmas õppesessioon. Seekord olid lektoriteks Radiša Antić ja Gudmundur Olafsson. R.Antić pidas loenguid teemadel: hermeneutika, õpetus inimesest, kristoloogia ja lühiülevaade Seitsmenda Päeva Adventistide koguduse tekkimisest, s.h. Ellen White'i ja tema kirjatööde osast selles ning tänapäeva adventkoguduses. G.Olafssoni teema oli Piibli prohvetikuulutused.

Kui hermeneutika üldiselt on vanade kirjanduslike teoste tõlgendamise ja selgitamise õpetus, siis see õppesessioon, nagu võikski arvata, käsitles Piibli tõlgendamist ja selgitamist. Seda alates paar tuhat aastat tagasi elanud juudi rabide tõlgendamispõhimõtetest ning lõpetades tänapäeva teoloogide ja filosoofidega.

Õpetuses inimesest oli käsitluse all selle kõrval, mida räägib inimesest Piibel, ka eri aegadel elanud filosoofide mõtteid. Sellega seoses puudutas R.Antić ka idamaise päritoluga reinkarnatsiooni- e. taaskehastumiseõpetust ja karma seadust ning tõi välja selle õpetuse nõrga külje. Kui keegi arvab, et usk taaskehastumisse ja karma seadusesse distsiplineerib inimesi elama nõnda, et teises elus läheks tal paremini kui selles, siis tegelikkus seda ei kinnita. Kui keegi arvab, et väidetav taaskehastumine pakub talle uusi võimalusi teises elus parandada selles elus tehtud vigu, siis oleks see võimalik ainult juhul, kui ta mäletaks selgelt oma eelmist elu koos selles tehtud vigadega, et edaspidi neid vältida. Seda aga pole. Seda ei saagi olla, kuna mingit taaskehastumist pole.

Kristoloogia on teatavasti õpetus Kristusest. Kes Jeesus Kristus oli, on igivana vaidlusteema. Läbi aegade on vaieldud selle üle, kas Ta oli tõesti Jumal inimkehas, ja kui Ta seda oli, siis millises inimkehas. Kuidas mõista Piibli väljendit „Seepärast Ta pidigi kõiges saama vendade sarnaseks...“ (Hb 2:17)? Kas Tal oli selline ihu, mis oli Aadamal enne pattulangemist või oli Tal selline nagu oli teistel, kes sündisid umbes samal ajal kui Temagi, aastatuhandete jooksul patust nõrgestatud? Ilmselt on tõde selles, et Ta oli ainus omataoline. Jeesuse sarnasus Aadamaga seisnes selles, et Tal ei olnud kalduvust patule. Jeesus erines Aadamast selle poolest, et Tema inimkeha oli aastatuhandeid kestnud patuajaloo tõttu nõrgem kui Aadama oma. Seetõttu oli Teda võimalik kiusata nagu meidki.

Ellen White'i osa Seitsmenda Päeva Adventistide koguduse tekkimisel on vaieldamatu, kuigi ükski koguduse poolt omaks võetud dogma pole kogudusse toodud tema poolt. Ajalugu räägib, et seal, kus tema nõuandeid järgiti, saatis kogudust edu. Tema kirjatöödel on ka tänapäeva koguduses kindel koht. SP Adventistide kogudus usub, et Ellen White'i tegevus ja kirjatööd on Piiblis räägitud prohvetianni tulemus. Samas ei usu ta, et tema kirjutised oleksid Piibli kaanoni täienduseks või et tema kirjutiste uurimine asendaks Piibli uurimist.

Piibli prohvetikuulutuste õppeaine osas käsitleti prohvetluse üldpõhimõtteid ja näitena üksikasjalikumalt Hoosea, Aamose ja Habakuki raamatuid. Samuti vastas G.Olafsson loengu kuulajate küsimustele mõningate prohvetikuulutuste kohta. Kokkuvõttena võiks öelda, et tulevikusündmuste ennustamine moodustab prohvetikuulutustest üsna väikse osa. Prohvetite peaülesanne oli inimeste innustamine jumalakarlikule elule. Tuleviku sündmusi pole ette kuulutatud mitte niivõrd selleks, et inimesed teaksid tulevikusündmuste üksikasju, kuivõrd selleks, et nende usk muutuks kindlamaks siis, kui ettekuulutus on täitunud. „Ja nüüd ma olen teile seda öelnud, enne kui see sünnib, et te usuksite, kui see sünnib.“ (Jh 14:29). Seetõttu peaksime olema veel täitumata prohvetikuulutuste tõlgendamisel ettevaatlikud.
Jaga Facebookis
Veel samalt autorilt
Veel samast rubriigist
Rubriigid
RSS
Veel huvitavat