Mairo Tutk: Jeesus tuleb varsti ning me peame olema selleks valmis

Avaldatud 12.10.2016, allikas Meie Aeg

Sa oled kogudusetööga seotud olnud juba aastaid. Kuidas sa adventkogudusse tulid ja missugused olid sinu esimesed kokkupuuted kohustuste ja vastutusega koguduse juures?

Olen tõesti olnud aastaid seotud kogudusetööga. Adventkogudusega puutusin esimest korda kokku rajaleidjate kaudu, mulle meeldis osaleda rajaleidjate üritustel. Hiljem võtsin osa ka noorteüritustest, ja vaikselt tuli otsus ka enda elu Jeesusele pühendada, mis juhtus 2003. aastal. Kuid alles 2010. aastal hakkasin Jumala tööd tõsiselt võtma, ja 2011. aastal sain Valgas poole kohaga piiblitööliseks. Siis oli minu peamine ülesanne Aldarit (Nõmmik, toonane Valga koguduse pastor, toim) toetada ja abistada, kuid sain oma esimesed jutlustamiseproovid ka kätte. Siis ma veel ei tundnud nii palju kohustust, aga kui Aldar läks USA-sse õppima, jäi Valga minu hooleks  − siis tundsin tõsist kohustust ja vastutust Valga koguduse ees. 

Kas seni koolis või kogudusetöös omandatu on muutnud või ümber kujundanud sinu seniseid arusaamu koguduse toimimisest või kogudusetööst?

Eks ikka. Me ju käimegi koolis selleks, et me areneksime, et me mõistaksime, kuidas kogudusetöö kõige efektiivsemalt saaks tehtud, ja et me mõistaksime paremini Piiblit, mille peale on meie kogudus ehitatud. Väga raske on mõista kogudusetööd, kui ei tea, mille peale see on ehitatud. 

Miks otsustasid taas kooli minna? Missuguste ootustega läksid KUSi õppima? 

Austraalias viibides ma sain aru, et Eestis ja just pastoritööd tehes olin kõige õnnelikum. Ja nagu iga tööline vajab kindlaid teadmisi oma valdkonnast, vajan neid ka mina. Kuigi peab ütlema, et kool on mulle rohkem andnud, kui oleksin osanud loota. Mitte ainult teadmisi, vaid ka mõttesuuna muutust, rohkem avatust Piiblile ja tolerantsi teiste suhtes. 

Kuna õpingute algusest on juba aasta ja paar kuud möödas, oskad ka öelda, missugused ootused on siiani täitunud ja mis on olnud suurimad rõõmud, aga ka mured selle aja jooksul.

Ootustest ehk see, et ma ei mõistnud mõne toimingu vajalikkust, või miks me teeme midagi, mida me teeme. On see piibellik või traditsioon või Ellen White'i väide. Nüüd oskan enam-vähem vahet teha, ja kui ei oska, siis on mul olemas tööriistad, et vahet teha. See on ka ehk suurim rõõm, et olles teadmatuses, tean, kuidas sellest välja tulla. Murede peale kulub aega, mida niigi liiga vähe. Ja vahel ka motivatsiooni. Sel aastal on motivatsiooni rohkem, mis on ka omaette rõõm, et koolitööd saavad tehtud. :)

Mis on teoloogia-alases ettevalmistuses sellist, mis aitab koguduse töölisel oma tööd paremini organiseerida ja teha?

Hetkel on meil aine nimega hingehoid, mis on väga praktiline ja aitab konkreetselt inimestega suhelda. Mis see kogudusetöö muud on kui suhtlemine inimestega  − erinevatel tasanditel. Aga teoloogia-alases ettevalmistuses ehk aitab see: kui mina oskan tööriistu kasutada, siis ma püüan seda oskust ka edasi anda, et inimesed saaksid samuti ligipääsu neile tööriistadele. Kui suhtlemine on hea ja Piibli tõed selged, siis on see juba väga hea algus toredale ühistööle. 

Mis sind kogudusetöö juures võlub ja kutsub?

Inimesed. Mulle meeldib suhtlemine. Aga ma usun, et me tõesti oleme Jumala kogudus, ja inimesed vajavad kuulmist Jumalast. Kahjuks vajavad ka meie enda inimesed koguduse sees uuesti Jumala kutset. 

Ma usun, et kui koguduses tekivad head suhted, armastus (mille pärast peab kogu aeg palvetama), siis inimesed julgevad end rohkem avada, ja see on taas aluseks toredale ühistööle koos evangeeliumit jagada. Ma tean, et Püha Vaim töötab koguduse juures, vahel on need ilmingud väga väikesed, aga siiski on. Stabiilsuse ja Püha Vaimuga suudame kõik koguduses elama panna. Minu kutse on see tugev tunne, et mul on usk, et Jeesus tuleb varsti, ja me peame olema selleks valmis ning valmistama ka nii palju teisi kui võimalik (või vähemalt andma neile selle võimaluse). 

Missugused on sinu soovitused neile, kes kahtlevad, kas pühenduda kogudusetööle ja kas minna selles vallas õppima? 

Kui sul on südames tunne, et sa soovid kaasa aidata koguduse kasvule, soovid aidata levitada evangeeliumit, soovid, et inimesed pääseksid, et su enda kogudus saaks Püha Vaimuga täidetud, kui sinul on see tunne südames, siis on see Jumala kutse sinu südames; Jumal on andnud meile tööriistad, kuidas tööd teha. See on sinu otsus, kas kuulata Jumala häält ja vastu võtta Tema abi selles valdkonnas. Jumal õnnistab su valikut!

Sa oled juba ühte-teist pastoritöös kogenud. Kuidas sa tuled välja rasketest hetkedest ja kust ammutad jõudu, et edasi minna?

Alati pole tulnud. Aga sageli aitab matkadel käimine ja sõpradega koos ajaveetmine. Aga kõige paremini aitab korraks ennast kogudusetööst täiesti välja lülitamine. Suutsin teha seda augustikuisel Soome-matkal, mille järel tundsin kergendust ja kindlust kogudusetööga jätkamiseks. 

Jaga Facebookis
Loe seotud teemal
Veel samast rubriigist
Rubriigid
RSS
Veel huvitavat