Dr Fred Hardinge: Tervislik eluviis on väga lihtne

Avaldatud 12.1.2016, allikas Meie Aeg

Eelmise aasta tervisekonverentsi peakõneleja oli Seitsmenda Päeva Adventistide Kogu­­duse peakonverentsi tervisetöö asejuht dr Fred Hardinge. Janne Kütimaaga tervislikust elustiilist, heast toitumisest, heast elukvaliteedist ja vajalikust füüsilisest aktiivsusest rääkides rõhutas dr Hardinge, et tervisliku eluviisi aluseks on õige info ja lihtsus. 

Tutvusta oma töövaldkonda. Mis on sinu kohustused pea­­­­konverentsi tervisetöö koordinaatorina?

Minu hallata on kolm ala. Esiteks toitumise teema. Minu erialane taust on seotud toitumisega ja mulle meeldib see teema. Toitumishariduses on seitsmenda päeva adventistidel palju ettevõtmisi. Mulle saadetakse toitumise kohta palju küsimusi, millele püüan pakkuda tõenduspõhiseid vastuseid. Kulutan hulk aega toitumise teemale, see teema on meie osakonnas olnud olulisel kohal üle 30 aasta ja meil on ka oma toitumisnõusatajate komitee. Sinna kuuluvad toitumisprofessorid üle maailma. Tegeleme erinevate toitumisteemadega ja valmistame materjale. Need aitavad vastata küsimustele, mida erinevatest paikadest saadetakse. Meie meeskonda kuulub umbes 20 inimest ja mina olen selle juht. Me kohtume aastas ühe korra, ülejäänud nõupidamised peame telekonverentside kaudu. Mõne aja eest saime esimest korda kokku väljaspool USAd, Brasiilias. Meil oli seal väga hea koosolek. Teine vastutusala on meie osakonna meedia ja koduleheküljed. Mina tegelen meie osakonna kirjastustööga. Kui meil on konverents, siis mina vastutan reklaami ja avalikkussuhete eest.

Kolmas ala on kogukonnaharidus. Enamuse oma tööelust olen olnud seotud just terviseharidusega, selleest vallast on ka minu haridus. Me kõik osaleme selles, aga mina keskendun sellel eriliselt. Me haldame palju programme, me anname nõu ja nõustame terviseprogramme. 

Sa ütlesid, et oled reisil 140 päeva aastas, nõustad ja viid läbi tervisekonverentse. Kes on sinu peamised kliendid, adventkogudused või kogukonnaorganisatsioonid? Keda sa koolitad? 

Olles osa peakonverentsist, mis on koguduse peakorter, reisin vaid koguduse teiste tasandite kutsel. Tavaliselt lähen toetama nende tegevusi ja programme. Palju sellest kuulub hariduse alla. Ma ei ole seal kohaliku koguduse, vaid liidu või uniooni kutsel. Sageli korraldatakse programme kogukonnale, nii et osalen ka neis. Suurim osa sellest, mida teen, on õpetamine. Ma tegelen ka kogukonnaprogrammidega, toetades seda, mis on juba käima lükatud, ja loodetavasti lisan niiviisi oma tuge. Nõustan tervisehariduse valdkonnas. 

Meil on üle maailma suur haiglate võrk. Aitan haiglaid tervisehariduse ja toitumisprogrammide osas. Ma tegelen esmajärjekorras misjonihaiglatega, kellest paljud alles alustavad toitumisprogrammiga, siis abistan seal. Paljudes meie haiglates ei ole toitumisteenust. Ida-Aafrikas on viis haiglat, ühel nendest on toitumisprogramm. Nad teevad süüa lahtisel tulel ja neil ei ole külmikuid ning nad on just alustanud terapeutilise toitumisnõustamisega. Sel juhul ma abistan neid ja püüan julgustada ja aidata. Püüan töötada koos divisjoniga, kelle haldusesse need kohad kuuluvad, Lõuna-Aafrikas, Lõuna-Saharas. Praegu ei ole meie Lõuna-Aafrika koguduses toitumisalaseid programme ja julgustan neid sellega alustama. Seal on kahes ülikoolis kaks programmi, mis on algusstaadiumis. Me loodame, et kolmas käivitub Lääne-Aafrikas.

Töötan ka peakonverentsi haridusosakonnaga, mis akrediteerib kõiki meie instituute. Kuna minu hariduslik taust on rahvatervise-alane, siis osalen nende uurimustes ja visiitides, mis on seotud rahvatervise-alaste programmidega. Sel aastal käisin Koreas, kiirel visiidil sealse rahvatervise programmi ülevaatamisel enne akrediteeringut. Vaatasin, kas nad on viinud ellu parandusi, mida neile eelmisel korral ette kirjutati. 

Me teame viiest maailmapiirkonnast, kus inimestel on väga tervislikud eluviisid ja nad elavad väga kaua. Kas sa oled leidnud piirkondi, kus inimesed on täiesti ebatervislikud? Või on maailmas selles osas ühtlane toon?

Igal pool maailmas on suuri piirkondi, kus elatakse ebatervislikult. See on väljakutse mitte ainult kogukonnale, vaid ka kogudusele. Jah, on paar kohta, kus inimesed elavad teistest kauem. Need on ka üsna täpselt kirjeldatud ja dokumenteeritud üle maailma. Neid nimetatakse sinisteks tsoonideks. Aga neile lisaks on veel siniseid tsoone, ehk mitte inimeste protsentuaalse osakaalu poolest, aga selliseid tsoone on veel. Inimeste valikud mõjutavad märkimisväärselt nende elukvaliteeti ja tulemusi. Terviseharidus selles seisnebki – julgustada inimesi tegema häid valikuid ja asendama halvad valikud headega.

Kas oled näinud oma töös tulemusi või on terviseteema selline, kus meil on raske näha suuri tulemusi?

Me tahaksime näha oluliselt suuremaid tulemusi, aga olen nendegi eest, mida näen, tänulik. Mind hoiab töös tagasiside muutuste kohta, mida inimesed on kogenud ja kuidas muutused on nende elu paremaks teinud. 

Enne Eestisse tulekut olin Poolas ja teel lennujaama ütles meie võõrustaja, et ta oli näinud minu esitlusi une teemal, mida olin pidanud mujal ja oli otsustanud oma uneharjumusi muuta, minna varem voodisse, magada rohkem, magada öösel 8 tundi. Ta ütles, et pärast nädalat sellist režiimi tundis ta end oluliselt paremini. Ta mõistus oli selgem ja ta oli selle muutuse üle rõõmus. Selline tagasiside teeb töö väärtuslikuks. Ma töötan inimestega, kes muudavad oma toitumisharjumusi ja saavad sellest kasu. 

Me ei näe alati koheseid tulemusi, need tulevad hiljem. Enamus minu vanast tööst oli seotud kogukonnatervisega ja oli väga tore näha, kuidas inimesed muutusi ellu viisid. Minu praegune töö on teistsugune ja kui ma ei oleks kohalikul tasemel töötanud, siis ma ei teeks praegu ka seda tööd. Mul ei ole praegu oma töö iseloomu tõttu eesõigust näha ühe paiga muutusi, aga mulle antakse muutustest ja nende tulust teada, nii et see on hea.

Sa räägid palju inimeste terviseharidusest. Meil paljudel on vale haridus oma kodust, kuna vanemad ei ole meid õigesti õpetanud. Me ei tea, kuidas tervislikult elada. Tänapäeval on raamatupoed ja -kogud täis raamatud, mis harivad meid, ütlevad, mis on õige ja vale ja mida peaksime valima. Inimesed valivad ja on sageli segaduses, sest info on vastukäiv. Sa oled sellele ehk mõelnud – sellele lõhele. Kuidas saame inimesi juhendada, et saada teada õige tee Jumala tahtest?

See on väga hea küsimus. Me elame maailmas, kus on palju erinevaid ja mõnikord kummalisi tervisemeetodeid Neid on vist alati olnud. Alati on olnud äärmuslasi. Ja ka täna on nad olemas, neid ei ole vähemaks jäänud, vaid juurde tulnud. See ajab tõesti segadusse. 

Raamatud, meedia, inimeste nõuandeid – suure kirega jagatakse palju nõuandeid, et kui sa teed seda, saavutad tervise. Kahjuks on palju valesid, mida kuulutatakse. Tavaliselt ei ole kõik sellest sõnumist vale, sageli on seal palju häid asju, kuid need on segatud halvaga. See on hingevaenlase töö. Ka Eedeni aias, kui ta Eevat kiusas, oli tema sõnum tõe ja vale segu. Kui miski on tervenisti vale, siis me tunneme selle ära ega taha sellega tegemist teha. See puudutab ka terviseteemat.

Fanatsmimi ja äärmusluse teema mõjutab nii paljusid inimesi. Kui vaatame, kui kerge on tervislikult elada, on see väga julgustav. Meie keha on väga vastupidav, see suudab palju välja kannatada, kuid me ei tohiks lasta sel juhtuda. 

Paljud tervisekuulutajad on väga keerulise sõnumiga, sest nad soovivad midagi müüa. Ma naudin oma töös tõeliselt seda, et ma ei müü midagi, kui välja arvata hea teave – kasulik, praktiline, positiivne, mis annab tulemusi. Tänapäeval kirjutatakse palju raamatuid, sellega teenitakse palju raha, kirjutatakse palju raamatuid, mis ei põhine mingil infol, inimene oskab lihtsalt ilusasti kirjutada, ja see on tõe ja vale segu. See on punane lipp, millele tuleb tähelepanu pöörata. 

Ma usun, et meil on suur vajadus täna õige ja tasakaalustatud terviseinfo järele. Me peame selle inimesteni viima. See muudab nende elus väga palju, kui nad rakendavad seda. Jumal ei teinud tervist keeruliseks, see on tõesti väga lihtne. 

Piiblis on Naamani lugu, mis seda meelde tuletab. Naaman oli pidalitõbine, kes arvas, et peab tegema midagi täiesti teistsugust, kui see, mida prohvet käskis tal teha. Jumala prohvet ütles, et ta peseks end Jordani jões seitse korda ja ta saab terveks. Talle ei meeldinud see mudane jõgi, talle ei meeldinud selle lihtsus, tal oli kaasas palju vara. Ta oleks olnud õnnelik, et anda see vara ära ühe tableti või tilga eest. Me ei erine täna Naamanist väga palju. Me tahame tabletti, süsti, me tahame kiiret paranemist, aga tervises ei ole kiiret paranemist. 

Tervises toovad muutuse lihtsad olulised valikud, mida jätkuvalt ja regulaarselt tehakse. Me teame, et füüsiline aktiivsus on hea. On nii palju inimesi, kes müüvad varustust ja erinevadi treeninguvõimalusi. Nad elatavad end sellega ja mõnikord väga hästi. Aga reaalsuses võime meie välja minna ja igal hommikul jalutada ja saada sama tulemuse ilma, et see nõuaks erilist varustust. Muidugi on tore omada ilmastikule vastavat riietust, aga see ei nõua väga palju, see on väga lihtne. Sama on toiduga. Meile pakutakse toidulisandeid ja toiduaineid, millel kõigil on kaasas lubadus imelisest tervisest ja sageli ka ravi mingist haigusest. Kui me sööme lihtsat toitu, valmistame seda lihtsalt ja kasutame toitu vastavalt aastaaegade vahetumisele ja oma toitainete vajadusele, on meie toitainevajadused täidetud ning meil on hea tervis ja hea toidulaud. Me ei pea sellele varandust kulutama. Aga meie ümber on tuhandeid hääli, mis tahavad seda kõike koos igasugu lubadustega meile müüa. Hea tervis põhineb heal informatsioonil. Tänapäeva teadusmaailm toetab seda. 

On nii palju toidulisandeid, mida müüakse. Ent kui vaadata organisatsioone, kes annavad toitumisalast nõu ja kes uurivad toitumist, on ühene soovitus, et vali hea toit ja kõik toitainevajadused saavad täidetud. Parim viis vitamiine ja mineraale ja elule vajalikke kemikaale omandada on toidust, mida sa valid süüa. Mõnikord on neil, kes on seotud tervise- ja toitumisharidusega, raske võistelda nende valjude häältega, aga reaalsus on, et meil on sõnum ja meil on kohustus seda inimesteni viia. 

Sinu sõnum on, et tervislik elu on lihtne ja tõhus ja pikaaegsete eesmärkide nimel peab töötama.

Peab valima. See on raskeim osa. See on võitlus, mis käib meie meeltes. Kui valime näiteks treeningu, siis mitte iga päev aastas ei ole päikeseline ja soe, aga me vajame füüsilist aktiivsust ka teistel päevadel. 

Kui lähed toidupoodi, restorani, on seal palju häid maitseid, aga need kõik ei ole meile head. Kui jääd koju, teed ise toidu valmis. Hea tervisliku toidu valmistamine ei ole raske. Selle ostmine ei ole ka raske. Aga see tähendab meie maitsete muutmist, nii et hindame hea toidu maitseid, mis ei ole soolased, rasvased ja maitsetega liialdatud. Me teame, et see on meile tervislik. 

Me vajame puhkust, me vajame seda õigel hulgal. Aga tänapäeva maailm võitleb selle vastu. On nii palju asju, mille vahel peame valima, mis meid magamast segavad. Me võime elada valguses 24 tundi päevas. Võime mängida, saata e-kirju, olla sotsiaalvõrgustikus. Me ei taha neist asjust loobuda, aga peame olema tasakaalus ja peame meeles pidama kõige olulisemaid asju. Kui me seda teeme, on kasud meie. 

See valikute teema on raske ka kristlastele. Peab end pidevalt ja järjepidevalt ja teadlikult muutma ja peab olema tarkus Jumalalt. Ka kristlased ei pruugi asetada tervist esikohale. Kuidas saame siis oodata, et teised inimesed meie tervisesõnumi vastu huvi tunneksid?

Sul on täiesti õigus. Ka kristlased vaevlevad samade asjadega. Aga meil on üks põhjus, mida need, kel ei ole usku Jumalasse, ei oma. See on teadmine, et Jumal, keda me teenime, soovib olla osa meie elust ja meie valikutest. Ta soovib anda meile jõudu, et me valiksime õigesti, mida me inimlikult ise ei suuda. 

Tervislik elu nõuab usku. See nõuab Jumala armu. Seda ei saa ise teha. Ma tean inimesi, kes teevad ustavalt trenni, aga toituvalt kohutavalt. Ma tean inimesi, kes toituvad väga tervisikult, aga ei tee trenni. Me teeme neid asju, mida inimestena väärtustame – enamuse ajast. Aga kui me vaatame kõige tasakaalu, mida peame tegema, siis me vajame oma ellu Jumala armu, et Ta annaks meile jõudu, et me teeksime neid valikuid kogu aeg ja ustavalt. Ilma Temata olen nagu iga teine. Ma olen inimene, mul on oma isud, ma võiksin süüa iga päev jäätist ja ma armastan maiustusi, aga ma tean, et need ei ole mulle head ja nii ma pean tegema valikuid ja neid valikuid aitab teha Jumala arm. Sel viisil kogen võitu. 

Kristlastel on suur eelis, me peame seda kasutama. See on arusaamine, et meid kiusatus on midagi rohkemat kui näiteks kiusatus vaadata pornograafiat, see on rohkem kui asjad, millest sageli mõtleme kui suurtest kiusatustest. Väikesed kiusatused ja nende väikeste kiusatuste kuhjumine võib meid uputada või saame neist Jumala armus pääseda.

Kui mõtleme tervisele või soovitame kellelgi teisel oma harjumusi muuta, siis sageli ei olda huvitatud, sest kõigil on harjumused. Need on olnud juba aastakümneid ja inimesed ütlevad, et on hilja midagi muuta. Öeldakse, et ma olen juba niigi vana ja homme ma suren nagunii. Kuidas inspireerida inimesi ja kuidas leida inspiratsiooni iseenda jaoks, et täna on valiku tegemise päev ja see, kui kaua ma elan, ei ole oluline, ma saan selle sammu siiski enda elus teha?

See on raske otsus. Mida vaenmaks me saame, seda vähem tahame muutuda. Me oleme iseendaga rahul. See on väga hea küsimus. 

75-aastane võib öelda, et tema on juba oma elu valikud teinud ja ta ei kavatse oma elu muuta. Aastaid tagasi töötasin elustiilikeskuses, kuhu inimesed tulid oma harjumusi muutma. Nad elasid seal kolm nädalat. Me nimetasime meeskonnas naljatamisi oma asutust viimaseks sanatooriumiks, sest sinna ei tulnud mitte niivõrd noored kui vanad inimesed. Nad tulid, sest nad lootsid, et saavad oma elukvaliteeti parandada. 

Ma mäletan väga selgelt meest, kes saabudes ja autost välja tulles ei suutnud astuda kolme trepiastet, et majja sisse saada. Ta peatus igal astmel ja hingeldas, tal oli südamepuudulikkus. Ta oli väga haige. Ta oli just järjekordse südamerabanduse üle elanud ja ütles, et peab midagi ette võtma. Kolme nädalaga suutis ta kõndida 2 miili ilma, et oleks peatunud. See ei olnud kiire kõnd, aga ta suutis kõndida. Ta ütles lahkudes, et ei olnud end elus paremini tundnud. See oli subjektiivne arvamus. Kolm nädalat hiljem olin selles piirkonnas, kus ta elas. Küsisin, kas võin talle külla minna. Sain minna vaid varahommikul. Ta kustus mind kaasa oma hommikusele kõnnile, mis oli 10 miili pikk ja veel mägedes. Ta vaatas mulle otsa ja ütles: „Fred, kui ma lähen õhtul voodisse, on mul parem enesetunne kui siis, kui ma olin 40aastane ja hommikul üles tõusin.“ Ma mõtlesin, et see võtab väga kenasti tema kogemuse kokku. 

Ta oli palju-palju aastaid oma keha kuritarvitanud. Kui ta ei oleks oma keha kuritarvitanud, oleks tema eluiga pikem olnud. Aga tal oli veel palju häid aastaid, ta elas veel 10 aastat. Ta armastas elu, ta tundis end hästi. 

Oluliste muutuste tegemiseks ei ole kunagi liiga hilja. Me võime end vabandada, et ma olen nii kaua seda teinud, vahet pole. On ikka vahet! See pruugi pikendada meie elu nii palju, kui me tahaksime, aga see parandab dramaatiliselt meie elu kvaliteeti. 

Evangeelium ja tervis – kuidas tulla evangeeliumi juurde tervisesõnumi kaudu?

Igaüks vaevleb oma valikute tegemisel. Inimlikult ei suuda me ise hakkama saada. Olen aastaid arvanud, et tervisesõnum on imeline viis, kuidas praktiliselt kristlikult elada, praktiliselt evangeeliumi kuulutada. Inimesed saavad aru, et nad vajavad abi. Kristlastel on võimalus öelda inimesele, kes püüab muutuda, et kui sa vajad abi, siis see on käeulatuses. See võib olla lihtsalt temaga palvetamine, Pühakirja tõotuse jagamine või julgustamine, et ära anna alla, jätka samas vaimus. 

Enamus inimesi arvab, et nad vajavad väljastpoolt abi ja siis meil on imeline võimalus neile öelda, et proovi, see töötab. Kui nad on seda proovinud, siis on nad teinud tegeliku sammu pöördumise poole. 

Sageli me läheneme koguduse küsimustele kui doktrinaalsetele. Need on olulised, aga nad tulevad omal ajal. Me peame juhatama inimesi kogemusliku suhte juurde ja tervis on suurepärane viis selle tegemiseks. Kui inimene püüab suitsetamisest loobuda, mis on sõltuvus, või alkoholist või ebatervislikust toidust – see ei ole tehniliselt võttes sõltuvus, aga siiski sõltuvus –, tuletatakse talle tema sõltuvust kogu aeg meelde meelde ja ta on kiusatuses tagasi minna. Aga kui sa aitad tal näha, et Kristuse arm aitab teda väga praktilistel viisidel, siis tema usk areneb samm-sammult nende kogemuste kaudu. 

Jaga Facebookis
Vaata seotud teemal
Loe seotud teemal
Veel samast rubriigist
Rubriigid
RSS
Veel huvitavat