Koguduse Eesti liidu talvekoosolekult - 20.12.15

Avaldatud 21.12.2015, allikas Meie Aeg

Pühapäeval, 20. detsembril sai Tallinna adventkirikus kokku Seitsmenda Päeva Adventistide koguduse Eesti liidu talvekoosolek, kus osalesid osakonnajuhid, liidu nõukogu ja Balti uniooni esindus (uniooni esimees David Nõmmik ja laekur Zigurds Laudurgs).

Koosoleku palvuse pidas Eesti liidu esimees Ivo Käsk, kes luges oma mõtiskluse alguseks lõigu Matteuse 28. peatükist ning kutsus mõtisklema selle üle, kuhu me oleme võrreldes Jeesuse lahkumise ajaga jõudnud. Ivo sõnas, et Jeesus ei käskinud maa pealt lahkudes luua osakondi, korraldada osakondade tööd koguduses, vaid koguduse struktuur on kujunenud aja jooksul ning vastavalt vajadustele. Ning lisas, et nüüd on meie ees küsimus: kuidas saaksime seda ülesannet, mille Jeesus meile jättis, paremini täita? Küsimusele „Mis see on, mida me teeme?” luges Ivo vastuse Pauluse kirjadest efeslastele ja Filippusele ning parafraseeris loetut: kogudus püüab täita jüngriks tegemise ülesannet ja saada küpseks, täiskasvanuks, „täisea mõõtu mööda”.

Esimehe aruanne algas küsimusega: „Mis on olnud selle aasta töö keskmes?” Vastuseks kõlas: koolitus. Haridustöö on toiminud mitmel tasandil: liidu ordineerimata pastorid osalevad pastoraalseminaril, Kõrgemas Usuteaduslikus Seminaris tehakse koostööd baptistide kogudusega, et koolitada adventkogudusele uusi töötegijaid, ning koguduseliikmete jaoks on ellu kutsutud piiblikool, mille esimene poolaasta on seljataga.

Tulevikule mõeldes sõnas Ivo, et koguduses on väga olulisel kohal diakooniatöö, mis on viimasel ajal varjusurmas: vana süsteem enam ei toimi ja uut ei ole veel välja töötatud. Ivo ütles, et diakooniatöö on koguduse liim ning selle edendamise nimel on tarvis tööd teha.

Pärast esimehe aruannet andis koguduse liikmeskonnast ülevaate liidu peasekretär Jaanus-Janari Kogerman. 2015. aasta 19. detsembri seisuga on adventkoguduse liikmeid Eestis 1489, aasta alguses oli see arv 1529. Aasta jooksul on ristituid 14, kirjadega kogudusega liitunuid 24. Surnud on 28, kogudusest lahutatud 18, omal soovil lahkunud 7 ning kirjadega lahkunud 25 inimest.

Hingamispäevakoolis osaleb 43% kogu liikmeskonnast, hingamispäevahommikusel jumalateenistusel 49% liikmeskonnast.

Laekuri aruandes näitas Jaanus-Janari Kogerman andmeid kümnise laekumise kohta 2015. aastal. 31. oktoobri seisuga on kümnist laekunud 507 561 eurot (2014. aasta sama seisuga 479 669 eurot). Keskmine kümnis koguduseliikme kohta ühes kuus on 34 eurot.

Koosolekul kinnitati 2016. aasta liidu kalenderplaan ja annetuste kalenderplaan. Olulisemad kuupäevad kalederplaanis:

Piiblikooli kuupäevad:

20.-21. veebruar Tartus, dr Jan Barna, "Kaotatud paradiisist uude paradiisi: Piibli suur lugu"
12.-13. märts Jõhvis, Mervi Kalmus, "Kus on adventkoguduse juured?"
9.-10. aprill Riias, Linda Koh ja Clair Sanches, "Kogudus ja lapsed: jüngerluse teekond"
14.-15. mai Haapsalus, Ivo Käsk ja Mervi Kalmus, "Kuidas saada nakatavaks adventistiks?"

Osakondade nõupidamised:

17.01 noortejuhtide nõupidamine

07.02 lasteõpetajate ja rajaleidjate töö koosolek

05.03 peretöö päev

17.04 noortejuhtide nõupidamine

1.–3.07 tervisetöö tegijate nädalavahetus

16.10 noortejuhtide nõupidamine

Liidu laagrid, mille kuupäev on juba teada:

29.05 15. laste laulupäev Tartus

3.–12.07 venekeelne lastelaager Päästerõngas

4.–10.07 rajaleidjate laager

19.–24.07 noortelaager

19.–21.08 perelaager

9.–11.09 kogudusevanemate retriit

2016. aastal on Eesti liidu peakoosolek, erinevalt tavapärasest on seekord kaks uuendust: peakoosolek on juunis, 10.–12. juunil; peakoosolek algab reedel ja lõpeb pühapäeval.

Talvekoosoleku päevakorras oli kõigi osakonnajuhtide aruannete ning uue aasta tööplaanide kuulamine ning nendest johtuv ühine arutelu.

Koguduse nõukogu, osakonnajuhtide ning Balti uniooni juhatuse järgmine ühiskoosolek on 22. mail. Koguduse liidu nõukogu järgmine koosolek on 20. jaanuaril.

Jaga Facebookis
Vaata seotud teemal
Loe seotud teemal
Veel samast rubriigist
Rubriigid
RSS
Veel huvitavat