Koguduses juhtivas rollis teenivate naiste julgustuseks

Avaldatud 3.12.2015, allikas TEDNews

Seitsmenda Päeva Adventistide Koguduse Peakonverentsi 2015. aasta oktoobris toimunud aastakoosolekul tegi juhtkond järgmise avalduse:

„San Antonios toimunud hääletus ei muuda koguduse arusaama naiste rollist koguduse elus, misjonitöös ja praktikas, nagu kirjeldatud koguduse korras ja peakonverentsi ning divisjoni tööjuhistes.“

See avaldus kinnitas ja julgustas naisi – eriti pastoreid ja kogudusevanemaid –, kes on meie koguduse teenimiseks kutsutud ja andidega varustatud ning kes on sellele tööle pühendunud. Avalduse teine eesmärk oli laita maha nende käitumist, kes kasutavad hääletuse tulemusi õigustusena selleks, et inimestele haiget teha ning koguduses lõhet tekitada.

Trans-Euroopa divisjoni juhid kinnitavad

Me hindame ja armastame divisjoni territooriumil elavate inimeste kirjut kangast, milles erinevad tavad, kultuurid ja arusaamised on läbi Piibli ja kristluse ajaloo lõimunud, et aina paremini mõista Jumala kõikihõlmavat armu.

Kinnitame, et Jumal kutsub teenima naisi ja mehi, olenevalt nende vaimuandidest ja haridusest. Ta teeb seda, et täita oma eesmärk jagada häid uudiseid kõigile hõimudele ja suguharudele ja keeltele ja rahvastele.

Julgustame naisi end valmistama koguduse juhtimiseks ja pastoritööks.

Loome töö- ja teenimisvõimalusi, mis väärtustavad naiste andeid ning mille kaudu kogudus neist kasu saab.

Kiidame naisi julguse ja väärikuse eest, mida nad on üles näidanud, täites oma kutsumust, vaatamata neile, kes nende tööd alavääristavad.

Veelgi enam, personaalne väärkohtlemine ja rahutust külvav käitumine on ebakristlik ja vastuvõetamatu; koguduse juhid, kellel lasub kohustus hoolitseda nende eest, kes on kutsutud teenima, ei tohi sellisest käitumisest mööda vaadata.

Seega

Trans-Euroopa divisjoni juhid on pühendunud erimeelsuste lahendamisele vastastikkuse austuse, dialoogi, hoolika kuulamise, südamest tuleva arusaamise ja meid kõiki ühendava Püha Vaimu juhtimisele allumisega.

Palvetame, et oleksime alandlikud kuulma Jumala häält nendes, kelle läbi Ta kõneleb.

“Aga tänu olgu Jumalale, kes meid Jeesuses Kristuses viib igal pool võidukäigus kaasa ja teeb kõigis paigus meie kaudu avalikuks oma tunnetuse lõhna. Meie oleme ju Kristuse hea lõhn Jumalale nii nende seas, kes päästetakse, kui ka nende seas, kes hukkuvad.” 2. Korintlaste 2:14, 15

Avalduse piibellik alus

Ent me palume teid, vennad, tunnustada neid, kes teie seas tööd teevad ja teid Issandas juhatavad ning noomivad, ja pidada neist armastuses üliväga lugu nende töö pärast.

Hoidke omavahel rahu!

Meie aga manitseme teid, vennad: noomige korratuid, julgustage pelglikke, aidake nõrku, olge pika meelega kõikide vastu!

Vaadake, et keegi teisele kurja ei tasuks kurjaga, vaid taotlege alati head üksteisele ja kõikidele!

Rõõmustage alati, palvetage lakkamatult,  tänage kõige eest - sest see on, mida Jumal teilt tahab Jeesuses Kristuses!

Jaga Facebookis
Vaata seotud teemal
Loe seotud teemal
Veel samast rubriigist
Rubriigid
RSS
Veel huvitavat