Me valmistume uueks eluks

Avaldatud 13.3.2015, autor Virve Toom, allikas Meie Aeg

Olge valmis! Kui midagi ootame, kui midagi on meie jaoks tähtis, siis me ka mõtleme sellele ja valmistume. Me räägime küll valmistumisest Jeesuse teiseks tulekuks, kuid tegelikult tähendab see valmistumist eluks uuel maal. Maal, mis on uus ja puhas igas mõttes. See ei ole ainult üks pidulik sündmus, milleks valmistume, osaleme ja läheme koju tagasi. See ei ole presidendi vastuvõtt, mille puhuks õmbleme uhke kleidi, surume kätt ja naeratame ja kui kõik on läbi, siis lähme oma argitoimetuste juurde tagasi. Me peame valmistuma täiesti uueks eluolukorraks.

Peetrus kirjutab Jeesuse tulekust: „Issand ei viivita tõotust täitmast, nii nagu mõned peavad seda viivitamiseks, vaid tema on teie vastu pikameelne, sest ta ei taha, et keegi hukkuks, vaid et kõik jõuaksid meeleparandusele. Aga Issanda päev tuleb nagu varas. Siis hukkuvad taevad raginal, algained lagunevad lõõmates ning maad ja tema tegusid ei leita enam. Kui see kõik nõnda laguneb – missugused siis peate olema teie pühas eluviisis ja jumalakartuses, oodates ja kiirendades Jumala päeva tulemist, mil taevad põledes lagunevad ja algained lõõmates ära sulavad. Meie ootame aga tema tõotuse järgi uusi taevaid ja uut maad, kus elab õigus.” (2Pt 3:9–13)

Peetrus kirjeldab Maa puhastamist – algained, mis lagunevad, või teisisõnu lammutatakse või harutatakse lahti pisimate detailideni, et kõik kontrollida ja puhastada, põhjalikult. Kõik, mis on ebapuhas, hävineb. Kõik luuakse uueks! Peetrus justkui hüüatab: Kui see kõik nõnda laguneb – missugused siis peate olema teie pühas eluviisis ja jumalakartuses! Siin ei saa juttu olla välisest, vaid just sellest, mis on meie sees. Eriline rõhk on sisul. Nii nagu Maa harutatakse osakesteks lahti, nii ei jää ka meie puhul midagi varjule – meie mõtted, meie tunded, meie eesmärgid, ja mitte lihtsalt, vaid iga pisim mõttealge, iga tundevarjund, meie suhtumised ja reageeringud – ühesõnaga: milline on meie iseloom! Kõik saab ilmsiks. Ja selleks me peame valmistuma, sest Jeesus on nii öelnud. Olge valmis!

Kuidas valmistume tähtsateks sündmusteks? Mõtleme oma kooliajale. Usun, et kooliajast on kõigil eredaid mälestusi, olenemata, kui pikk aeg on sellest möödunud. On tulemas eksam ja tuleb valmistuda. Tõsi, koolis anti teada, mis päeval ja mis kell eksam toimub ja see andis võimaluse valmistumist edasi lükata, et küll ma veel jõuan. Ning kui jõudis kätte eksami eelõhtu, võis nii mõnigi veeta unetu öö, et päästa veel mis päästa annab. Jeesuse tuleku puhul see nii ei toimi, sest me ei tea päeva ega kellaaega. Seega tuleb valmistumisse suhtuda väga tõsiselt. Jeesuse tulek võib küll viibida, kuid meie isiklik aeg võib ootamatult lõppeda ja järgmine hetk, kui oma silmad avame, näemegi Jeesust tulemas inglihulgaga. 

Niisiis, me ei jäta eksamiks õppimist viimasesse õhtusse, me uurime, loeme, kordame, harjutame, lahendame ülesandeid – kõik selleks, et olla valmis, olla teemaga võimalikult hästi kursis, et võiks rõõmsa ja rahuliku tundega asuda testi tegema. 

Kui koolieksamiks valmistudes pidin teadma – tundma ainet, isegi siis kui ei nõustunud kõigega (kes nõukogude ajal on koolis käinud, teavad, et nii mõnigi kord ei saanud nõus olla, eriti ajaloo tunnis), siis Jeesuse tulekuks valmistudes peame teadma-tundma-nõus olema, aga ka läbi elama! Just nii saame valmis olla eluks uuel maal. Juba siin tuleb harjutada.

Tooksin ühe võrdluse oma hiljutisest kooliajast. Märksõnaks koostöö. Pärnus elavatest kursuseõdedest moodustus tõeliselt tugev tiim. Kes oli mõnes aines tugev, aitas neid, kellel oli raskusi samas aines. Tihti õppisime koos, ühiselt valmistusime eksamiteks. Kui oli vaja teha ettekandeid, esitlusi, siis saime enne omavahel kokku ja esinesime kõigepealt üksteisele. Siis said teised arvustada, nõu anda – nii tulid paremad tulemused. Alguses, kui oli rohkem ühiseid aineid, siis sõitsime ka koos Tallinnasse ja kui oli eksam tulemas, ei olnud autos mingit tühja juttu. Terve Pärnu–Tallinna tee kordasime koos eksamiks. See oli suurepärane koostöö, kuigi eksamil pidi igaüks ise vastama ja igaüks sai ka eraldi hinnangu. Kuid meie mõte oli üks, püüdlus oli üks – selgeks saada ja omandada õpitavat, hoida mõtted õigel lainel veel enne eksamit. Nii toimis see nelja aasta jooksul, kuigi lõpperialad olid meil erinevad. Teadmine, et teised püüavad ja pingutavad, et saada häid tulemusi, innustas ka mind andma oma parim. Selle koostöö tulemust võisime kogeda lõpuaktusel, kui meile kõigile ulatati cum laude medalid. Tõsi, igaüks sai selle oma nimega.

Ega ilmaaegu ole meile üleskutse: „Ja mõtelgem üksteisele, kuidas üksteist virgutada armastusele ja headele tegudele. Ärgem jätkem unarusse oma koguduse kooskäimist, nõnda nagu mõnel on kombeks, vaid julgustagem selleks üksteist - ja seda enam, mida rohkem te näete seda päeva lähenevat.” (Hb 10:24, 25)

Kui meil on üks eesmärk, üks mõte, ühine soov – olla valmis Jeesuse tulekuks ja uueks eluks uuel Maal, siis me ju saame üksteist julgustada, virgutada armastusele ja headele tegudele. Jaa, igaüks seisab Jumala kohtujärje ees üksi. Keegi meist ei saa kedagi teist käevangu võtta, et lähme koos. Aga siin oleme me üksteisele vajalikud, väga vajalikud. 

Öeldakse, et abikaasad lihvivad üksteise nurki: et ei ärritu, ei ole kade, ei ütle pahasti, ei püüa valitseda, ei süüdista… kõik see nurkade lihvimine saab toimuda ainult koos hoolimise ja armastusega. Ja loomulikult peab olema mõlemal abikaasal ühesugune eesmärk – olla koos õnnelik.

Koguduses koos kasvades toimib see ju samamoodi – me ju kõik tahame olla valmis Jeesuse tulekuks ja eluks Maal, kus pole kurbust ega solvanguid. Seega peame harjutama seda juba siin, üksteisega suheldes, näidates üles hoolivust ja armastust. Õhutades üksteist ja julgustades, et meie mõtted, eesmärgid, suhtumised oleksid üha enam selle päeva väärilised, kui algained lagunevad ja seisma ei jää midagi ebapuhast. 

Piiblist loeme: Vaata, ma tulen varsti ning toon igaühele palga, ma tasun igaühele tema tegude järgi (Ilm 22:12). Kui enne rääkisime koostööst ja sellest, et võiksime ja peaksime üksteist toetama valmistumisel Jeesuse tulekuks, siis siin Ilmutuse 22 tekstis loeme, et Jeesus toob palga igaühele. Just, igaühel on võimalik saada võidukroon oma nimega. Ja me ju tahame seda saada ja soovime, et selle saaksid veel paljud-paljud. Oleme siis tugev tiim ehk ühtne meeskond, kellel on ühine soov ja eesmärk – olla valmis Jeesuse tulekuks ja eluks uuel Maal. 

Jaga Facebookis
Veel samalt autorilt
Veel samast rubriigist
Rubriigid
RSS
Veel huvitavat