AKELi töötajate koosolekust Tartus

Avaldatud 12.11.2014, autor Heino Lukk

11. novembril 2014. oli Tartus AKELi pastorite ja teiste evangeeliumitööliste järjekordne kokkutulek. Külalisena viibis sellel kokkutulekul Aleksandr Antojuk. Ta on olnud pastor Venemaal ja Ukrainas, Ukraina unioonis ka ühe koguduste liidu esimees. Ta on pidanud palju evangeelseid seminare Venemaal ja Ukrainas, aga alates sellest suvest elab USAs, kuhu teda kutsus ühe koguduse venekeelne grupp, et ta neid teeniks.

Koosoleku avas koguduste liidu esimees Ivo Käsk, tsiteerides Piiblist Psalme 145 ja 147. Palvuse järel rääkis Aleksandr Antonjuk, et me ei unustaks kõige olulisemat – oma ühendust Jumalaga. Saatan kasutab kolme valet, et meid Jumalast lahutada. Esimene vale on mõte, et sa oled see, kes või mis sul on. Teine vale on, et sa oled see, mida sa teed, ja kolmas, et sa oled see, mida teised sinust räägivad. Püüdes inimeste meele järgi olla, võid ennast hingetuks joosta. Tõde on, et sa oled Jumala poolt armastatu! Seda ei tohi me silmist kaotada. Paulus kirjutas galaatlastele, et „nüüd ei ela enam mina, vaid Kristus elab minus. Ja mida ma nüüd elan ihus, seda ma elan usus Jumala Pojasse, kes mind on armastanud ja on iseenese loovutanud minu eest“ (Gl 2:20).

Seejärel rääkis Aleksandr Antonjuk oma kogemustest evangelistina. Ta ei usu, et avalike evangeeliumi-kampaaniate aeg on möödas. Tänapäeval aga on rahva kokkutoomiseks tarvis väga head reklaami, mille pealt ei või kokku hoida. Kõige efektiivsemad on inimestele isiklikult kätte antud kutsevoldikud. Neil peab olema piisavalt palju infot. Samuti pole mõtet samas paigas pidada kampaaniaid igal aastal. Väga oluline on eeltöö koguduseliikmete kaasamiseks programmi läbiviimisse ja nende osalemine selles. See on koguduse üritus. Külalisevangelist on vaid kõneleja. Väga tähtis osa on palvetajate grupil, kes palvetab kõrvalruumis kogu kõne ajal.

Pärast lõunat oli Ivo Käsu lühiesitlus ja arutelu aja kasutamise teemal. 85% sellest, millega iga päev tegeleme, võivad teha kõik. 10% sellest, mida teeme, võivad teha vastava väljaõppega inimesed. 5% sellest, mida teeme, saame teha vaid meie isiklikult. Oluline on panna vajalikud tööd tähtsuse järjekorda. Mõelgem, mis on meie suurimad ajaraiskajad ja kuidas saame oma aega paremini kasutada.

Jaga Facebookis
Vaata seotud teemal
Loe seotud teemal
Veel samalt autorilt
Veel samast rubriigist
Rubriigid
RSS
Veel huvitavat