Eesti Piibliseltsi tegemistest

Avaldatud 14.3.2002, allikas Meie Aeg

Valmis on saanud viipekeelse Markuse evangeeliumi kolme esimese peatüki videoversioon. Märtsikuu jooksul saadetakse need tutvumiseks viipekeelsetele kogudustele ning viipekeele keskustele ja organisatsioonidele ettepanekute saamiseks. Seejärel on plaanis jätkata tööd kogu evangeeliumiga. Markuse evangeeliumi täieliku viipekeelse versiooni valmimine on planeeritud ajavahemikule 2003-2004.

16. märtsil oli plaanis pidada selleaastast Piibliseltsi üldkogu. Kahjuks aga on mitmesugustel põhjustel osutunud võimatuks aastakoosoleku ettevalmistuste tähtaegne kulg. Kuna EPSi põhikiri (punkt 3.3) sätestab, et seltsi esimees kutsub üldkogu koosoleku kokku, teatades koosoleku aja, koha ja päevakorra seltsi liikmetele kirjalikult hiljemalt üks kuu enne koosolekut, ei ole vastavalt põhikirjale võimalik üldkogu 16. märtsil korraldada. Juhatus on teinud ettepaneku korraldada üldkogu koosolek 11. mail 2002. Kõik Piibliseltsi liikmed saavad üldkogu toimumise kohta ka kirjaliku teate.

Eesti kirikutes ja kogudustes on kujunenud traditsiooniliseks piiblipühaks Ühinenud Piibliseltside palve- ja ohvripäev. Piibliseltsi poolt vaadatuna annab see võimaluse enam tutvustada kogudustele piiblitööd meil ja mujal maailmas ning innustada kogudusi ja liikmeid selles kaasa aitama. EPS saab kogudustes piiblipüha läbiviimisel kaasa aidata mitmel moel. Varasematel aastatel on korraldatud vastavaid seminare ja koolitusi, tutvustamaks piiblitööd, ning jagatud mitmeid materjale. On saadetud postiga infomaterjale, mida kasutada seinalehe, pühapäevakooli jms jaoks.

Käesoleval aastal on otsustatud ühinenud piibliseltside palve- ja ohvripäev korraldada 05.05.2002, ettevalmistamisel on vastav infomaterjalide pakett koguduste jaoks. Piiblipüha pidamisel EPSi kaasabist huvitatud kogustel tasub täpsemate võimaluste ja konkreetsete koostöövormide selgitamiseks EPSiga ühendust võtta.

Eesti Piibliseltsi kontor ja raamatute müügipunkt asub Tallinnas Kaarli pst 9. Päevakorda on tõusnud vajadus nende ruumide kinnistamiseks tasuda 25 275 EVP krooni, mida Piibliseltsil endal paraku ei ole. Siit tuleneb ka üleskutse: kui leidub kogudusi või eraisikuid, kes soovivad seltsi tööd toetada, annetades või odavalt müües Piibliseltsile endale mittevajalikud EVP kroonid, siis võtke palun ühendust EPS-i kontoriga.

Toomas Nigola
Jaga Facebookis
Veel samast rubriigist
Rubriigid
RSS
Veel huvitavat