Kuidas peatada adventkoguduse liikmete äravoolu

Avaldatud 16.4.2019, allikas Adventist Review

„Mis sa arvad, kas oled adventist ka 40-aastaselt?” küsis Šoti misjonipõllu juht Paul Tompkins paar aastat tagasi ühelt 18-aastaselt noorelt, kes vastas: „Ma loodan, et olen 40-aastasena veel adventist, aga ma ei ole kindel, kas ka järgmisel aastal.”

Tompkins oli üks külaliskõneljaid aprilli teisel nädalavahetusel koguduse peakorteris toimunud konverentsil, mille keskmes oli koguduseliikmete eest hoolitsemine. „40-aastaseks saamine tundub olevat väga kaugel,” ütles ta. „Noored muretsevad pigem selle pärast, mis on siin täna ja praegu.”

Tompkins sõnas, et riskide hindamine tema piirkonnas on viinud kõige suurema riski sõnastamiseni: lapsed ja noored täiskasvanud ei usu adventismi.

„Miks nad lahkuvad?” küsis Tompkins ja vastates iseenda küsimusele, ütles, et kuigi mõningaid põhjuseid on keeruline sõnastada, on teatud asju, mida kogudus või koguduse piirkond selle võõrandumise protsessi ennetamiseks teha saab. Ning ta jagas mõningaid ideid, nagu ka teised kogudusejuhid, kes sellele kolmepäevasele üritusele tulnud olid.

Tähenduslikud suhted ja jüngerlus

Mitu kõnelejat rõhutas, et kogudusse jäämine on sageli seotud pigem positiivse kogemusega kohalikus koguduses, mitte niivõrd kogudusele omaste doktriinidega. „Kui me räägime adventistiks jäämisest, siis kohaliku koguduse kogemus on kõige olulisem,” sõnas Tompkins. „Nad vajavad vaimulikku kodu, kuhu saaksid kuuluda.” Küsimus seega on: kuidas saame olla abiks, et meie kogudus muutuks noortele inimestele vaimulikuks koduks?

Tomkins ja teised väljendasid usku, et abi võiks olla eesmärgipärasest jüngerluse programmist. „Igale inimesele peaks 14. eluaastaks olema eakohane piibliõpe,” sõnas ta. „Me vajame ka erilisi programme, mis on mõeldud 14–17-aastastele, ning jüngerluse gruppe 18–25-aastastele.”

Trans-Euroopa divisjoni (TED) peasekretäri Audrey Anderssoni sõnul teeb TED pidevalt tööd, et luua lastele ja noortele turvalisi võimalusi suhtlemaks koguduse juhtidega. TEDi kuulub 22 Euroopa riiki. „Me loome materjale jüngerluse, mentorluse ja konfliktide lahendamise kohta,” ütles ta.

Viimaste aegade jõupingutuste keskmes on eesmärk muuta kohalik kogudus julgustuse ja kasvamise paigaks. Sellega on seotud ka iCOR, kontseptsioon, mis töötati välja Andrewsi ülikooli noorsooevangelismi keskuses. Selle veebilehe andmeil on programmi peamine mõte selles, et „kogudus on turvsadam, mis pakub kaitset, kohta mõtisklemiseks, õiglust ja hoolt”. Programmi eesmärk on kaasata „kõiki põlvkondi, kõiki kultuure ja sotsiaalseid klasse”.

Adventkoguduse noortejuhi abi Pako Mokgwane rääkis iCORi olulisusest noorte liikmete võõrandumisel. „Enamikus kogudustes on tegevused kaldu täiskasvanute poole, kuid noorte kaasamine otsuste langetamisse, juhtimisse, misjonitegevustesse ja jumalateenistustesse tugevdab neis kuulumise tunnet,” ütles ta. „iCOR tõstab esile kümme väärtust, mis edendavad terveid suhteid, millest omakorda saavad alguse terved kogudused, mille liikmed ei lähe ära, vaid mis tõmbavad ligi uusi inimesi.”

Ressursside ühendamine

Kogudusejuhid olid ühel meelel, et erinevate tööharude ressursside ühendamine aitab koguduseliikmeid erinevate tegevuste kaudu alles hoida, eriti noori.

„Erinevad koguduse tööharud – hingamispäevakool, isiklik teenistus, naisteteenistus – teevad koostööd, nii et rõhuasetus on jüngerlusel,” ütles Inter-Ameerika divisjoni (IAD) peasekretär Leonard Johnson. Põhja-Aasia ja Vaikse ookeani divisjoni (NSD) isikliku teenistuse ja hingamispäevakooli juht Richard Sabuin ütles sama. „Me ühendame laste-, pere- ja hariduse tööharud. Sel moel katame kõik tegevusvaldkonnad: kooli, kodu ja koguduse.”

Adventkoguduse hariduse tööharju juhi Lisa Beardsley-Hardy hinnangul on igati mõistlik rõhuda haridusele, kuna kristlik haridus on tugev alus, mis näitab, kas noor inimene jääb ka pärast teismeiga kogudusse. Oma ühisettekandes hariduse tööharu asejuhi John Wesley Tayloriga selgitas Beardsley-Hardy, et uurimuste järgi on nii, et tudengid, kes on käinud adventkoolis, tulevad suurema tõenäosusega ristimisele ja jäävad seitsmenda päeva adventistiks.

„Suurema tõenäosusega abielluvad nad seitsmenda päeva adventistiga ning toetavad kogudust kümnise andmisega,” ütles ta. „Kõige suurem mõju on algharidusel, sellele järgneb põhikool ja gümnaasium. Mida kauem aastaid adventistliku haridusega, seda suurem on tõenäosus, et inimesest saab küpse usuga seitsmenda päeva adventist.”

Koguduseliikmete audit

Tehnilise küsimusena oli arutelu all koguduseliikmete audit, mille kohta paljud kogudusejuhid usuvad, et liikmete põhjalikul auditeerimisel on positiivne mõju koguduseliikmete hoidmisele. „Mida rohkem on pastoril liikmete kohta teavet, seda paremini saavad nad neile pastoraalset hoolitsust pakkuda,” ütles Lõuna-Brasiilia uniooni peasekretär Charles Rampanelli, kes jagas kogemusi, missugust süsteemi on nemad rakendanud endapiirkonnas.

Rampanelli rääkis, et kogudustes moodustatud komisjonid jagavad liikmed viide kategooriasse, alates nendest, kes käivad regulaarselt teenistustel, kuni nendeni, kes enam kirikus ei käi. Sellest on kasu nõnda, et pastorid ja kohalikud juhid saavad otsustada, missugust tüüpi jumalateenistusi peaksid nad pakkuma. „See aitab märgata suundumusi,” lisas ta, „ning teha vajalikke muudatusi.”

Kaasatus misjonitöösse

Lisaks nimetatud vahenditele on enamik juhte nõus sellega, et vastuabinõu koguduseliikmete lahkumisele on leida igale liikmele koht, kus ta saab teenida. See on suur osa NSD algatusest SEEK 2020, mille eesmärk on liikmeid otsida, julgustada, väestada ja hoida. Sabouin selgitas: „Kui julgustada liikmeid teenima, on neil hõlpsam otsustada jäämise kasuks.”

Üleilmse adventkoguduse president Ted Wilson oli nõus: „Parim vaktsiin koguduseliikmete lahkumise vastu on see, kui kaasame inimesi sellesse, mis on koguduse mõte,” sõnas ta.

See nõuab lisaks visioonile tahtlikkust kohaneda, ütles Tompkins, eriti kui koguduseliikmed naasevad kirikusse. „Inimesed tulevad sageli tagasi sassiläinud eluga,” ütles ta, kui rääkis loo Beckyst, adventperre sündinud teismelisest, kes pärast aastaid kogudusest eemal oldud aega otsustas tagasi tulla.

„Ta võeti avalisüli vastu ning ta ristiti uuesti. Nüüd töötab ta teiste hädas teismeliste abistamise töös,” sõnas Tompkins.

Jaga Facebookis
Veel samast rubriigist
Rubriigid
RSS
Veel huvitavat