Trans-Euroopa divisjon kui tulevikumisjoni teerajaja

Avaldatud 3.12.2018, allikas TEDNews

Ta alustas esimesel päeval sõnaga hämmastunud ja lõpetas viiendal päeval sõnaga julgustatud. Tran-Euroopa divisjoni (TED) aastakoosolekul osales peakonverentsi nõukogu esindajana Artur Stele (pildil), kes väljendas hämmastust, et olukorras, kus tuhanded noored lahkuvad Ida- ja Kesk-Euroopa riikidest ja kus koguduse liikmeskond vananeb ja kus Euroopa on aina enam sekulaarsuse teel, adventkogudus veel üldse kasvab.

„Teil ei ole mitte palju numbreid, vaid palju raskusi,” sõnas ta – ja just see teda julgustaski. Kuulanud ära misjoniaruanded, sõnas Stele, et te „pakute võtit tulevikumisjoniks”.

Sama rõhutas ka peakonverentsi laekuri abi Geore Egwakhe, kes on kasvanud üles Nigeerias ja keda mõjutasid olulisel määral Euroopa misjonärid, kes andsid talle nii hariduse kui ka usu. Ta oli üllatunud, nähes mõnd nende järeltulijaist saalis istumas.

„Ma hindan väga seda misjonitöö pärandit,” ütles ta ning lisas, et Jeesuse sõnade valgel Matteuse viimases peatükis on meil „alus töötamiseks, meil on misjonikäsk minna ja teha jüngreid koos tõotusega, et ma olen teiega kuni lõpuni”.

TEDi aastakoosoleku aruteluteemade keskmes oli jüngrite tegemine. 14 uniooni ja misjonipõldude aruanded ja tunnistused andsid teada mõjukeskuste rajamisest, rõhuasetusest laste- ja peretööle ja jüngerlusprogrammide arendamisele, meediatöö edendamisele ning koguduse tööle põgenikega.

Skandinaavia jüngerluse koots Simon Martin ja Islandi liidu president Gavin Anthony rääkisid, et uued kontaktid ei peaks viima meid üksnes ristimisbasseinini, vaid läbi terve pühendunud ja kasvava kristliku elu koguduses ja kogukonnas. Aega pühendati ka nii pastorite kui ka koguduseliikmete vaimse tervise üle arutamisele.

On ka probleeme: teatud paikades levitatakse valearusaamu kolmainsuse kohta ning naiste töötamine pastori või koguduse juhtkonna liikmena põhjustab noorte ja vanade vahel lahkhelisid, nii et liikmed leiavad, et koguduses on raske olla.

Norra liidu esindaja Hilde Huru pöördus pisarsilmil osalejate poole, rääkides, et noored nii koguduses kui ka väljaspool kogudust vaatavad meid. „Meie noortel on häbi tunnistada, et nad on koguduses, kuna neile ei meeldi, kuidas me asju ajame,” ütles ta. „Ärme keskendu nii palju neile vähematele teemadele, vaid keskendume täielikult misjonitööle. Ja selleks on meil vaja paindlikku lähenemist.”

Olulise ettekande pidasid ASI Euroopa, Adventist World Radio ja ADRA Euroopa. Üks huvitav asjaolu ADRA aurandest oli see, et kui Euroopa adventistid moodustavad maailma adventistidest vaid 2%, siis Euroopa koguduseliikmed annavad 36% ADRA projektide rahastusest. Ära märgiti ka see, et on oluline, et kaks Euroopa divisjoni (Inter-Euroopa divisjon ja Trans-Euroopa divisjon) teeksid koostööd kommunikatsiooniosakonna tasandil, et luua programme ja võimalusi üleilmse pagulaste hingamispäeva tarvis, et pöörata tähelepanu probleemidele, mis on praegu kõige teravamalt päevakorras.

Aastakoosolekul võeti vastu 2019. aasta eelarve, mis on enam-vähem sama suur kui mööduval aastal. Eelarvesse on teatud ebakindlust tekitanud Brexitiga seonduv.

Aastakoosoleku kõrghetk oli paljude jaoks hingamispäevane jumalateenistus. Reede õhtul kõneles Christine Burt, laupäeval selgitas Artur Stele Ilmutuse 21. peatükki, et näidata, et apokalüpsis on lootuse lugu ja et Uue Jeruusalemma tõotus on meie elus tõelus juba praegu.

Vaimne tervis, noorte kaasatus ja aktiivne kuulamine on need märksõnad, mis jäävad sisustama Trans-Euroopa divisjoni tööd tuleval aastal ja kui Artur Stele järgmisel aastal aastakoosolekul osaleb ja on avaldatud uus statistika, võib ta rõõmust ja julgustusest hüpata nende elude üle siin Euroopas, mis on Jumala auks muutunud.

Jaga Facebookis
Vaata seotud teemal
Loe seotud teemal
Veel samast rubriigist
Rubriigid
RSS
Veel huvitavat