Liidu nõukogu koosolek 4. juunil 2018

Avaldatud 19.6.2018

4. juunil oli koguduste liidu nõukogu korraline koosolek. Palvuse pidas liidu peasekretär Virve Toom, peamised otsused on seotud Kompassi pistiku ja Paide kogudusega. 

Oma palvuse ehitas Virve üles tuntud ütlusele, mida kasutatakse keerulistes olukordades: tee nii, nagu Jeesus oleks teinud. Virve küsis evangeeliumidele toetudes, kas me ikka teame, kuidas Jeesus oleks toiminud. „Hakkasin Piiblit lugedes tähele panema, et inimesed arvasid, et Jeesus teeb nii ja nii, aga tegelikult toimis Jeesus hoopis teisiti. Ta üllatas inimesi väga palju. Kui meie esimene mõte on, et Jeesus teeks niimoodi, siis tuleks sügavamale kaevuda ja võib-olla tulemus hoopis üllataks meid,” ütles Virve.

Koosoleku päevakorras oli kaks punkti, mis on seotud väikekoguduse olemusega. Eesti koguduste liidus ei ole teadaolevalt varemalt rakendatud koguduse käsiraamatus sätestatud ja mujal maailmas kasutust leidnud väikekoguduse formaati (ingl company of members). Väikekogudus on liidu kogudus, seega ei ole see eraldi juriidiline isik. Väikekoguduse juhi, sekretäri ja laekuri määrab väikekoguduse liikmetega konsulteerides vastutav ordineeritud pastor, teised ametitäitjad valib väikekogudus ise. Väikekoguduste otsused peab kinnitama liidu nõukogu, mis on ühtlasi väikekoguduse nõukogu. Kuna väikekoguduse formaati pole Eesti varem kasutatud, on koguduse käsiraamatus nõutav liidu täpsem väikekoguduse tööjuhis praegu väljatöötamisel. 

18. augustil organiseeritakse väikekoguduseks senine kogudusepistik Kompass. Kompassi ametlik avateenistus on 8. septembril. Väikekoguduse organiseerimise protsess sai alguse seekordsel liidu nõukogu koosolekul, kui nõukogu kiitis heaks väikekoguduseks organiseerumise avalduse. Nende inimeste liikmelisus, kes soovivad Kompassi väikekogudusega liituda, kantakse endisest kogudusest üle Kompassi väikekogudusse ja 18. augustil on väikekoguduse esimene ametlik üldkoosolek. Sel päeval valitakse ka ametnikud. Kompassi koguduse eesmärk on kasvada nii, et väikekogudusest saaks peagi kogudus. Selleks on tööjuhise põhjal tarvis täita teatud kriteeriumid: viis ristimise või usutunnistusega kogudusega liitunud inimest, väikekoguduse liikmete arv 30 või üle selle, jumalateenistuste külastajate arv 40 või üle selle ja ühe aasta eeldatav kümnise laekumine vähemalt 15 000 eurot. 

Vastavalt Paide koguduse täiskogu koosolekule algatatakse liidu nõukogu otsusega seal väikekoguduseks reorganiseerimine. Jääb alles koguduse kooskäimise paik, jumalateenistused ja senine pastor, kuid kaob juriidiline isik. Reorganiseerimise algatas Paide kogudus põhjusel, et koguduse aktiivne liikmeskond on vähenenud sellise piirini, et väikekogudusena on lihtsam toimida – ilma koguduse organisatsioonilise koormata.

Teine blokk päevakorrapunkte on seotud personaliga. Seoses sellega, et Vallo Põldaru ei tööta enam liidu kommunikatsioonijuhina, jäi vabaks veel üks võimalik liidu nõukogu liikme koht. Nüüd on liidu nõukogus liikmeid kolmteist võimalikust viieteistkümnest. Liidu nõukogu otsib enda ridadesse üht koguduseliiget, kes ei oleks liidu ametnik ega töötaja. Seoses kommunikatsioonitöö ümberkorraldamisega töötab alates maikuust liidu uudistetoimetajana Averonika Beekmann ning jätkuvalt otsitakse osalise tööajaga infotoimetajat, kelle tööülesannete hulka kuulub teavitamine ja infovahetus ning reklaam.

Veel sel ajal, kui Eestis kehtis kroon, andis liit Kuressaare koguduse maja ehitamiseks laenu tänases vääringus 2556,47 eurot, nüüd otsustas nõukogu selle võla ehitusfondi toel kustutada.

Liidu nõukogu järgmine korraline koosolek on 10. septembril 2018.

Jaga Facebookis
Loe seotud teemal
Veel samast rubriigist
Rubriigid
RSS
Veel huvitavat