Pärast lõpupalvet - osadus

Avaldatud 13.4.2018, autor Mervi Kalmus, allikas Meie Aeg

Hingamispäevakoolil on neli peamist eesmärki: Piibli õppimine, osadus, misjonitöö ja maailmamisjoni toetamine. On huvitav, et osaduse süvendamine ja koguduseliikmete suhted on nõnda olulised, et need on kirja pandud hingamispäevakooli põhieesmärkidesse. Oleme hingamispäevakooli rubriigis juba käsitlenud maailmamisjoni toetamist ja õpetamist, sel kuul keskendame oma tähelepanu osadusele ja selle kasvule. Dorothy Patterson on oma artiklis loetlenud terve hulga loovaid ideid, kuidas võiksime hingamispäevakooli järjest enam kasutada osaduse loomiseks ja suhete tugevdamiseks.

„Tänu Jumalale järjekordse hea hingamispäevakooli tunni eest! Nüüd võin asuda järgmise nädala tundi ette valmistama!” Kas sul on sellised mõtted pärast suurepärast hingamispäevakooli tundi peast läbi käinud? Kas oled teinekord tundnud soovi hakata kohemaid järgmise nädala piiblitundi ette valmistama?

Stopp! Piiblitunni ettevalmistamine ei ole su ainus eesmärk hingamispäevakooli õpetajana. Tegelikult peaksid olema kogu nädala õpetaja ehk inimene, kes hoiab inimestega ühendust ka pärast jumalateenistuse lõpupalvet.

Kui elad samas kandis, kus suurem osa su klassi liikmeidki, võid nendega ka nädala sees sidet hoida. Kuidas on see seotud su ülesandega olla hingamispäevakooli õpetaja? Pea ikka meeles, et oled Kristuse esindaja, kuhu iganes sa ka lähed ja mida iganes sa teed. Sinu suhtumine inimestesse peaks väljaspool hingamispäevakooli olema samasugune nagu hingamispäevakooli klassiski – sõbralik. Väljaspool kirikut soovid näidata samasuguseid siiraid tundeid nagu kirikus. Mitte miski ei ole inimeste jaoks ehmatavam kui näha üht inimest hingamispäeviti ühtmoodi ja nädala sees hoopis teisiti käitumas. Meie elu peaks olema sama armastav ja armastusväärne nagu Kristuse elu (Jh 15:12).

On terve hulk asju, mida sa võid teha, et seda hingamispäeva lähedust ka ülejäänud nädalapäevadesse kanda.

Palvekoordinaator. Valige üks ustav hingamispäevakooli klassi liige oma grupi palvekoordinaatoriks. See inimene võiks pidada jooksvat palvepäevikut teiste grupi liikmete palvetega – nii nendega, mis on avalikud palved kui ka nendega, mis on mõeldud vaid palvekoordinaatori silmadele-kõrvadele ja mida teistele edastatakse väga üldsõnaliselt. Palve on kristlase kogemuses keskse tähtsusega ja see inimene, kes palvekoordinaatoriks valitakse, peaks selgelt mõistma eestpalve ja grupipalve olulisust (Mt 18:19). Palvekoordinaator võib anda ka „tänuaruandeid” ja jagada teistega palvevastuseid. Sellisel viisil on võimalik kõigile näidata, et Jumal teeb palvete kaudu imesid.

Telefoniteenistus. Helista igal nädalal kindlale arvule hingamispäevakooli klassi liikmetele. Helista selleks, et lihtsalt rääkida. Sellist tüüpi kontakt on eriti oluline inimeste puhul, kes on hingamispäevakoolist ilma mõjuva põhjuseta puudunud.

Postkaardid. Valige oma klassis üks inimene postkaartidega tegelema. Sellel inimesel peaks olemas olema nimekiri klassiliikmete sünnipäevade, muude oluliste tähtpäevade ja nende aadressidega. Ta kas toob kaardid piisavalt varakult hingamispäevakooli, et kõik klassi liikmed saaksid sinna oma nime kirjutada (parem variant), või kirjutab ta ise kogu klassi nimel.

Lisatunnid. Anna oma klassi liikmetele teada hingamispäevakooli klassi lisatundidest, mis toimuvad kas reede õhtuti, hingamispäeva pärastlõunal või õhtul või mõnel nädalasisesel ajal. Kui hingamispäevakooli lõpus teatatakse puldist „Teil on veel viis minutit lõpetamiseks”, siis tihtipeale on just siis vestlus kõige tulisem ja tundub, et kõigil on midagi öelda! See on õige hetk klassi liikmeid lisatunnist ja selle toimumiskohast teavitada.

Kodulinna teenimisprojekt. Paljud hingamispäevakooli grupid toetavad välismaiseid misjoniprojekte. Kuid hingamispäevakooli klassid võivad välja töötada ka oma kogukonna siseseid teenimisinitsiatiive, näiteks poiste ja tüdrukute klubid, haiglate või hooldekodude külastused, järelaitamistunnid koolilastele või üliõpilastele, keeletunnid jms. Kui julgustav on kuulda innustunud tunnistusi selle kohta, kuidas Jumal tegutseb nende inimeste elus, keda te aitate! Teiste abistamine kasvatab isetust, andes teile võimaluse unustada teie enda mured ja keskendada oma tähelepanu teiste aitamisele. Teiste aitamise kaudu võidetakse Kristusele uusi sõpru.

Kogukondlikud sotsiaalsed üritused. Ühised hingamispäeva lõunasöögid või õhtused tegevused kirikusaalis ei ole ainsaks viisiks, kuidas inimestevahelist osadust kasvatada. Vaadake üle kogukondlike ürituste kavad või uurige veebist, mis ümberkaudu toimub: kunstinäitused, muusikaüritused, käsitööüritused, täiendõppekursused kohalikus ülikoolis, raamatukogu sündmused vms. Kogu grupiga sotsiaalsel üritusel osalemine tugevdab inimestevahelisi sidemeid.

Klassisisene infoleht või kolumn koguduse infolehes. Selle asemel et klassi õpetaja peaks kõiki uudiseid kokku võtma, valige igaks kuuks uus klassi „kolumnist”. Ta võib kirjutada kõigist hiljutistest saavutustest, misjoniprojektidest, perekondlikest uudistest ja muust sellesarnasest. Kui juhtub, et teie klassis on inimesi, kes ei kasuta arvutit – teinekord nii juhtub –, siis võib need uudised kirja panna ka kena käekirjaga, neid lehti hiljem paljundades.

Erialased klassid. Kujutlegem, et üks teie klassi liikmetest on automehaanik. Ta võiks ka teistele klassi liikmetele õpetada, kuidas saada hakkama lihtsamate autot puudutavate töödega: õlitaseme kontrollimise, õli vahetamise, rehvide vahetamise või muu säärasega. Klassi liige, kes on tubli õmbleja, võiks korraldada õmbluskursuse. Keegi, kes on suurepärane kokk, võiks aidata teistel ka mõned köögitrikid selgeks saada. Põhimõtteliselt võivad sellised klassid olla üles ehitatud ükskõik millisele oskusele.

Füüsilise treeningu klassid, käsitööklassid, lauamänguõhtud või -hommikud. „Kristlaste eesõiguseks ja kohustuseks on oma vaimu ja ihu värskendamine süütute tegevuste kaudu, mille eesmärgiks on kasutada nende kehalist ja vaimset jõudu Jumala austamiseks.” (Ellen G. White, „Adventkodu”, orig lk 493) Kaasake klassi liikmeid nende tegevuste planeerimisse.

Salajane sõber. Igal klassi liikmel on üks inimene, keda ta peab varjatult julgustama – Piibli salmide, luuletuste, tervituskaartide, väikeste kingitustega.

Sinu ülesanne klassi õpetajana on oma grupikese Kristuse poole juhtimine, et klassi liikmed jõuaksid täielikuma ja sügavama suhteni Temaga. Kõik, mida sa teed või ütled – kas siis kirikus või väljaspool kirikut –, võib sügavalt su klassi liikmeid mõjutada. Sinu isiklikust eeskujust võib sõltuda see, kas nad saavad päästetud või lähevad nad hukka. Selles artiklis välja toodud ideede kasutamine võib aidata sul klassi liikmeid õiges suunas juhtida.

Jaga Facebookis
Loe seotud teemal
Veel samalt autorilt
Veel samast rubriigist
Rubriigid
RSS
Veel huvitavat