Kui te kõike seda näete

Avaldatud 5.4.2018, allikas Meie Aeg

Prohvetikuulutuste uurija G. Edward Reid ütleb, et peame keskenduma Kristuse teise tulemise märkidele.

Adventistlik arusaamine Piibli ajaennustustest annab meile teada, et alates 1789. aastast elavad inimesed aja lõpus. Meie arusaamine on, et alates 1844. aasta 22. oktoobrist elavad inimesed ebatavalisel lepituspäeval – kohtumõistmise ajal, mis eelneb teisele tulemisele. Kohtumõistmine peab toimuma vahetult enne Jeesuse naasmist, sest Ta toob kaasa tasu (Ilm 22:12).

Prohvetlik ajajoon on sõna otseses mõttes otsa saamas ning et Jeesuse järgijad saaksid olla valvsad, peavad nad keskenduma Tema tulemise märkidele. Me leiame nende märkide kirjelduse ennekõike Matteuse 24. ja 25., Markuse 13., Luuka 21., 2. Timoteose 3. ja Ilmutusraamatu 13. peatükist.

Sõjad ja terrorism

20. sajandi maailmasõjad olid ajaloos ennenägematud. Möödunud sajandi jooksul tapeti rohkem inimesi kui kõigi eelmiste sajandite jooksul kokku! Piiblis on selgelt kirjas, et need sõjad olid olulised lõpumärgid – aga lõpp ei ole veel käes (Mt 24:6; Lk 21:9). Nüüd oleme sisenenud pideva rahutuse, surma ja terrorismist tekitatud hävingu aega.

Looduskatastroofid

Kõik kolm ülevaatlikku evangeeliumi mainivad looduskatastroofe lõpuaja märgina. Nüüdisajal on tõusnud katastroofide esinemissagedus ja nende intensiivsus. Mõnda neist nimetatakse lausa supertormiks.

Tsiviilühiskonna kollaps

2Tm 3:1–7 on kirjas, et viimastel päevadel muutuvad inimesed isekaks, vihkajaks ja julmaks. Paulus nimetab siin 22 negatiivset iseloomuomadust. Kõik need 22 on tänapäeva ühiskonnas külluslikult levinud.

Terendav finantskriis

Täna oleme tunnistajaks kõikuvale aktsiaturule. USA riigivõlg on kasvanud 19 triljoni dollarini, USA õppelaenude võlg ületab 1 miljardit dollarit ja terved riigid on pankroti veerel. Rikkad saavad rikkamaks ja vaesed jäävad vaesemaks. Need tingimused on lõpuaja märgid. (Vt 2Tm 3:1, 2 ja „Kristuse tähendamissõnad” lk 170)

Moraalsuse allakäik

2015. aasta 26. juunil otsustas USA ülemkohus kaasuses Obergefell vs Hodges, et USA põhiseadus annab õiguse samasoolisteks abieludeks. See otsus on otseses vastuolus USA müntidele vermitud ja esindajatekojas marmorisse raiutud truudusevandega: Usume Jumalasse (In God We Trust, ingl k). Lisaks sellele on plahvatuslikult kasvanud pornograafia, rämpsmaterjali näitamine televisioonis ning filmides; ning teisalt ei näita valitsusjuhid selles osas üles mingit muret.

Kiriku ja riigi flirtimine

Rooma-katoliku kiriku kasvav mõju ühiskonnas ja poliitilisel areenil peaks äratama üles kõik need, kes mõistavad Ilmutusraamatu 13. peatükki. Paavst Franciscus pidas 2014. aasta 25. novembril kõne Euroopa parlamendis. Seal olid 28 riigi juhid, kes esindavad üle 500 miljonit inimest. Paavsti kõne Ameerika Ühendriikide kongressile 2015. aasta 24. septembril on Ameerika ajaloos pretsedenditu. Järgmisel päeval pidas paavst kõne Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni assambleel New Yorgis, kus paavstlik lipp lehvis kõrvu ÜRO liikmesriikide lippudega.

Evangeelium levib kogu maailmas

Meie kogudus, seitsmenda päeva adventistide kogudus, võtab misjonikäsku väga tõsiselt. Meie organisatoorne struktuur divisjonide, unioonide, liitude ja misjonipõldudega annab raamistiku süsteemsele evangeeliumitööle ja koguduseliikmete eest hoolitsemisele üle maailma, nii et sõnum Jeesuse peatsest tagasitulemisest saaks levida. 2014. aastal ristiti igal päeval keskmiselt 3197 uut koguduseliiget! See teeb igaks hingamispäevaks 22 379 uut koguduseliiget. Meediakanalid nagu Adventist World Radio, Hope Channel, 3ABN, It Is Written, Voice of Prophecy ja paljud teised katavad kogu maailma raadio-, tele- ja netisaadetega. Paljud uued koguduseliikmed saavad esimese kokkupuute Jumalaga meedia vahendusel.

Loogiline järeldus

Teadmisega sellest, et suur prohvetlik ajajoon on lõppemas ja et märgid, mille Jeesus meile andis kuulutama Tema peatsest tulekust ja maailma lõppemisest, rulluvad külluslikult lahti meie silme ees, saame teha üksnes loogilise järelduse: Jeesuse tulek on väga ligi – ukse ees. Peaksime olema veendunumad kui kunagi varem, et Jumal kontrollib kõiki sündmusi, et prohvetikuulutused on tõde ja et Tema tulemine on kindel.

On tõenäoline, et peagi näeme pühapäeva-jutuvada muundumas pühapäeva-agitatsiooniks ja seejärel seaduseks. Peagi näeme ja loodetavasti oleme ka osa Ilm 18:1–4 täitumises, mil valatakse välja muutev ja tunnistamisele kutsuv Püha Vaim.

Kuidas saab töö valmis?

On neid, kes võivad küsida: „Kuidas saab töö üldse valmis, kui nii paljud pole veel kuulnud evangeeliumi head sõnumit ja Jeesuse peatsest tulemisest?” Vastus on: Jeesus ise tuleb töö lõpetamisele appi. „...sest lõplikult ja kiiresti teeb Issand tõeks oma sõna maa peal.” (Rm 9:28)

Ellen White kirjeldab suure misjonikäsu lõpetamise protsessi nõnda: „Viimastel päevadel teevad taevased töölised koostööd inimlike jõupingutustega, et töö lõpule viia. Töö lõpeb kindlasti väga järsku ja ootamatult. /---/ Päevas pöördub tõe poole tuhandeid, kes näevad ja tunnistavad tõde üheteistkümnendal tunnil. /---/ Tõega liitujaid on palju, mis üllatab kogudust. Üksnes Jumala nimi tõstetakse ausse. Piiratud inimene imestab ja ülistab.” (The Ellen G. White 1888 Materials, 
lk 754, 755
)

Aeg, mil elame, on põnev ja meil on eesõigus olla kaasatud kõige olulisemasse ja ajakohasemasse sõnumisse, mis maailmale kunagi on antud. Jeesuse tõotus on tõsi ka täna: „Ma tulen varsti.” Olgem julged!


G. Edward Reid töötab koguduse raadiojaamas Adventist World Radio.

Ajakirjast Adventist Review tõlkinud Averonika Beekmann

Jaga Facebookis
Loe seotud teemal
Veel samast rubriigist
Rubriigid
RSS
Veel huvitavat