Tartus innustati kogudusi misjonitööd tegema

Avaldatud 14.3.2007, allikas Meie Aeg

Trans-Euroopa Divisjoni väikegruppide ja misjonitöö juht Janos Kovacs-Biro rääkis Tartu adventkirikus toimunud misjoniseminaril evangeeliumi kuulutamise töö väljakutsetest koguduste misjonitöö juhtidele ja misjonimeelsetele inimestele, kes olid kohale tulnud Eestimaa erinevatest piirkondadest.

Seminaripäeva avapalvuses tõi pastor Kovacs-Biro välja kolm tingimust, mis aitavad saada heaks evangeeliumikuulutajaks: palve, piibliuurimise ja palve. „Ärge magage siis, kui te peate olema üleval,” kõlas üleskutse.

Rääkides Jeesuse jüngritest tõi Kovacs-Biro välja jüngriks olemise viis tunnust, millega kõrvutades peaks igaüks enda olukorda hindama

1. Tõeline jünger on täielikult pühendunud Jeesusele
2. Jünger võtab riske Jeesuse nimel
3. Jünger kuuleb ja mõistab Jeesuse õpetusi
4. Jüngril on südant kadunud inimeste jaoks
5. Jünger kannab vilja, nii et uued elud tärkavad Jeesusele.

„On kaks tüüpi inimesi. Ühed on misjonärid ja teised on misjonipõld. Kes olete teie?,” küsis ta. Viidates Ellen White´i „Ajastute igatsuse” tekstile kinnitas ta, et igaüks, kes on saanud Jeesuse jüngriks on saanud kutse olla ka aktiivne misjonär.

Evangelism on protsess. Ühelt poolt on tegemist sõnumi kuulutamisega ja teisalt oma eluga tunnistamisega. „Kas me tunneme Eesti inimeste probleeme? Jah, kindlasti! Kuid küsimus on selles, kas me tahame aidata.”

"Evangeeliumi kuulutamisel ei ole tähtis ainult see, et inimene teeks Kristuse kasuks oma otsuse. Oluline on see, et ta hakkaks Tema aktiivseks jüngriks ja teeks seda oma igapäevaelus," kandis seminar kandvat mõtet.
Jaga Facebookis
Vaata seotud teemal
Loe seotud teemal
Veel samast rubriigist
Rubriigid
RSS
Veel huvitavat