Liidu nõukogu arutas tööplaane

Avaldatud 13.3.2007, allikas Meie Aeg

Teisipäeval, 13. märtsil, toimus Tartus Seitsmenda Päeva Adventistide Koguduste Liidu korraline juhatuse koosolek, kus tutvuti Kevadpidustuste korraldusega ning noorte- ja meediatöö arengutega.

Pastor David Nõmmik alustas juhatuse koosoleku vaimuliku mõtisklusega usutegude teemal ning tõdes, et iga tegu peab rajanema usaldaval suhtel Jumalaga. Läbi ühise palve usaldati juhatuse ees olevad teemad Jumala kätte.

Adventistide Kevadpidustuste peakorraldaja Karmen Palts tutvustas korraldustoimkonna töö arengutest ning selgitas koostatud eelarvet. Juhatus kinnitas eelarve. Kevadpidustused toimuvad 21. aprillil Pärnu Kontserdimajas.

Advent.ee meeskond koostab adventkoguduse Wikipedia erilehekülge, mis tutvustaks meie koguduste ajalugu ning töötajaid. Otsustati kooskõlastada iga töötajaga, mis info tema kohta üles pannakse.

Juhatusele tutvustati 6. märtsil toimunud ümarlaual arutatut, kus oli teemaks noorteosakonna ja kommunikatsiooni tööga seonduvad meedia- ja haldusküsimused. Otsustati koostada komisjonid, mis koordineerivad liidule kuuluva video-, heli- ja kommunikatsioonitehnika kasutamist. Eraldi komisjon planeerib noorteosakonnale kuuluva videokaamera ja muude meediavahendite kasutamist ning meediatööga seonduvaid küsimusi.

Otsustati eesti keelde tõlkida ja välja anda Loron Wade´i raamat „The Ten Commandments” („Kümme käsku”).

Liidu nõukogu otsustas toetada Rakvere adventkiriku hoone katuse uuendamist.
Jaga Facebookis
Loe seotud teemal
Veel samast rubriigist
Rubriigid
RSS
Veel huvitavat