Hingamispäevakooli materjalidest ja nende ajaloost

Avaldatud 17.2.2018, autor Mervi Kalmus, allikas Meie Aeg

„Kusagil tolmusel külateel peatas James White oma hobukaariku, milles tema ja ta abikaasa Ellen reisisid Rochesterist New Yorgis Bangorisse Maine’i osariigis. See oli kusagil 1852. aasta paiku. White’id sidusid oma hobused puu külge, et pidada väikest lõunatundi, ning James võttis välja paberi, tindipoti ja sule. Kasutades oma lõunakarpi (teistel andmetel kõvakübara põhja) kirjutuslauana, hakkas ta hoogsalt kirjutama. Just sellel reisil pani James White, diplomeeritud õpetaja, kirja esimesed materjalid, mis olid mõeldud hingamispäevakooli õppematerjalideks. Need ilmusid 1852. aastal ajakirja The Youth Instructor augustinumbris. Kaks esimest õppetükki olid pühendatud hingamispäeva teemale.“

Nii kirjeldatakse adventkoguduse hingamispäevakooli esimesi samme. Nõnda väikeselt pandi algus hingamispäevakooli materjalidele, mis tänaseks on saanud üleilmseks ning mida kasutab igal nädalal miljoneid adventiste. Tegelikult olid sellisele regulaarsele iganädalasele piibliõppele aluse pannud umbes sada aastat varem Inglismaa metodistid ja Ameerikasse emigreerunud seitsmenda päeva baptistid. James White’i eesmärgiks oli need materjalid suunata noorte vaimuliku kasvu ja hariduse edendamiseks. Ta kirjutas ajakirjas Review and Herald nõnda: „Me valmistame ette väikest igakuist materjali, mida välja anda, kus käsitletakse teemasid, millest noored võiksid kasu saada. Lastel peaks olema oma õppevihik, selline, mis oleks huvitav ja kasulik. Jumal töötab laste südameis, kellel on usklikud vanemad või hooldajad, ning paljud neist tulevad pöördumisele. Seepärast tuleb neile õpetada käesoleva aja tõde. On terve hulk lapsi, kellel on usklikud vanemad või hooldajad, kuid kes on kõrvale tõrjutud ning kellele ei anta õiget õpetust, mille tulemusena ei huvita neid küsimused nende enda pääsemisest. Me tunneme südames nende ees suurt vastutust. Lasku Jumal ärgata inimeste kohusetundel nende noorte ees, kes on usaldatud nende hoolde, et neid juhtida vooruse ja pühaduse teele.“

Paljudes maailma piirkondades kasvab kogudus väga kiiresti, samas ei ole neis paigus inimestel piisavalt võimalusi haridust omandada, seega mängivad hingamispäevakooli materjalid koguduseliikmete elus ja vaimulikus kasvus väga suurt rolli.

Esimesed hingamispäevakooli materjalid, mis ajakirjas The Youth Instructor ilmusid, sisaldasid nii õpetuslikku osa kui ka aruteluküsimusi. Kuigi need materjalid olid kirjutatud noortele ja lastele, kasutasid neid paremate puudumisel ka täiskasvanud. Keskne koht oli ka piiblisalmide päheõppimisel. Näiteks räägiti ühest väikesest tüdrukust, kes oli poole aasta jooksul õppinud pähe 892 piiblisalmi. Kuigi materjalid ilmusid koguduse noorteajakirjas, ei olnud 19. sajandi keskel ühtlustatud hingamispäevakooli läbiviimise korda.

Adventajaloolane Arthur Spalding kirjutab nii: „Puudus organisatsioon, ei olnud läbimõeldud pedagoogikat, peagu mitte mingeid juhiseid koguduse keskusest. Iga hingamispäevakool võis oma programmi ise kujundada ning selline suur varieerumine oli üks neist põhjustest, miks hakati rohkem rääkima ühtse süsteemi vajalikkusest.“ Kord ja organiseeritus tulid materjalide väljaandmisse ning hingamispäevakooli läbiviimisse koos Goodloe H. Belliga, kellest sai 1869. aastal The Youth Instructori toimetaja ning hingamispäevakooli juht Battle Creekis. Ta oli väga tugev pedagoog ning tegi hingamispäevakooli heaks palju ära. Hiljem on teda peetud kõige mõjukamaks hingamispäevakooli arendajaks kogu adventkoguduse ajaloos. Tema eestvedamisel hakati välja andma eraldi materjale eraldi vanuserühmadele ja ka õpetajatele, kellest suuremal osal ei olnud teoloogilist väljaõpet ja kellel oli vaja abimaterjali, mille toel õpetada. Tema teeneks on ka kohalkäijate ülesmärkimise süsteemi välja töötamine. Järk-järgult töötati välja kohane õppematerjal, mis sobis kõigile vanustele ja mille kasutus laienes ühes koguduse kasvuga. Tasapisi omandas hingamispäevakool sellise ilme, mis tal tänapäeval on.

1883. aastal kirjutas Ellen White ajakirjas Review and Herald: „Hingamispäevakool on misjonitöö oluliseks haruks, mitte ainult selle pärast, et see annab noortele ja vanadele uusi teadmisi Jumala Sõnast, vaid ka selle pärast, et see äratab nende südametes armastuse selle pühade tõdede vastu, innustab neid seda ise uurima ning kõige enam – see õpetab neid oma elu selle pühade õpetuste järgi seadma.“

Praegu juhib peakonverents erinevate hingamispäevakooli materjalide väljaandmist, mis on kasutusel kogu maailmas ja mis on mõeldud erinevatele sihtgruppidele (lastele, noortele, täiskasvanutele, õpetajatele, lisaks misjoniannetuste kohta käivad materjalid jne). Arvestades sellega, et paljudes maailma piirkondades kasvab kogudus väga kiiresti, samas ei ole neis paigus inimestel piisavalt võimalusi haridust omandada, mängivad hingamispäevakooli materjalid koguduseliikmete elus ja vaimulikus kasvus väga suurt rolli. Ka meie saame osa ülemaailmsest hingamispäevakooli materjalidest, mis seob meid kokku õdede ja vendadega teistes maailma piirkondades. Kahjuks ei ole võimalik kõiki väljaantavaid materjale eesti keelde tõlkida, kuid mõned neist on meil siiski olemas ja ma tahan siinjuures kasutada võimalust, et neid meelde tuletada – võib juhtuda, et kõik ei ole kõigist õppematerjalidest kuulnud.

Peamine õppematerjal on muidugi täiskasvanute hingamispäevakooli õppetükk, mida on võimalik tellida kas kohaliku koguduse kaudu või elektrooniliselt toeta.advent.ee leheküljelt.

Noorte hingamispäevakooli õppetükk on, nagu nimigi ütleb, mõeldud meie koguduse noortele. Selles käsitletakse samu teemasid mida täiskasvanutegi hingamispäevakooli õppetükis, kuid lihtsamas vormis ja rohkemate lugudega. 

Misjonijutustused, mis on alati käinud selle divisjoni kohta, mille heaks kogutakse vastava kvartali 13. hingamispäeva annetus, on samuti eesti keeles saadaval. (Misjonijutustused on eraldi jutud, mitte need, mis on trükitud täiskasvanute õppetüki iga nädala lõppu.) Nii mitmeski koguduses loetakse neid enne õppetükitundi ette – sest maailmamisjoni toetamine on olnud ja on ka praegu üks oluline hingamispäevakooli eesmärk. Neid jutustusi on nüüd samuti võimalik lugeda advent.ee materjalide alt.

Kvartaalses misjonivideos tutvustatakse lähemalt paari projekti, mida toetatakse vastava kvartali viimase hingamispäeva misjoniannetustega. See on tore viis muuta need projektid ja nimed anonüümsest ja võõrast omaks. Neis videotes on inspireeriv näha, kuidas jumalariigi töö erinevates maailma piirkondades edasi läheb ja kui loovaid viise inimesed kasutavad, et evangeeliumi hea sõnumiga inimesteni jõuda. Neid videoid saab vaadata ja alla laadida advent.ee videote rubriigist.


Esimene hingamispäevakooli materjal:

  • Autor: James White
  • Kirjutatud reisil olles
  • Ilmus: 1852. aasta augustis
  • Kus: ajakirjas The Youth Instructor
  • Teema: hingamispäev
  • Eesmärk: edendada noorte vaimulikku kasvu ja haridust
  • Sisu: õpetuslik osa ja aruteluküsimused
Jaga Facebookis
Loe seotud teemal
Veel samalt autorilt
Veel samast rubriigist
Rubriigid
RSS
Veel huvitavat