Põltsamaal olid koos hingamispäevakooli õpetajad

Avaldatud 4.11.2017

Hingamispäeval, 28. oktoobril toimus Põltsamaal hingamispäevakooli õpetajate koolituspäev. Koolitusel osales umbes 50 õpetajat – nii laste kui ka täiskasvanute hingamispäevakooli klassist – erinevatest Eesti kogudustest.

Päev oli jagatud kolme temaatilisse ossa. Kõigepealt rääkis Liidu lastetöö juht Allan Randlepp klassi juhtimisest ning distsipliinist. Ta keskendus sellele, kuidas tagada tunni sujuv kulgemine, kuidas olla valmis ootamatusteks ning mida teha, kui klassis tekib distsipliiniprobleeme. Pärast ettekande osa said osalejad väikestes gruppides arutada võimalike olukordade ja nende lahenduste üle.

Siis võttis järje üle Liidu hingamispäevakooli osakonna juht Mervi Kalmus, kes rääkis tunniks ettevalmistamise protsessist – sellest, kuidas igast õppetükist tuleks leida selle peamine mõte ning see siduda eelmistel nädalatel õpituga. Pärast ettekannet lapati gruppides õppetükivihikut ning püüti koos leida möödunud nädala õppetüki keskne mõte ja seos laiema kontekstiga.

Koolituspäeva lõpetas Anne Vahtramäe, kellel on pikaaegne õpetaja- ja õppejõukogemus ning kes tuletas meelde erinevad õpistiilid. Ta pani osalejaile südamele, et kõik inimesed – nii visuaalse, kuuldelise kui ka kineetilise õpistiiliga – saaksid õppetükiklassist midagi sobivat ja meeldejäävat.

Õppepäevale tagasi vaadates lausus Mervi Kalmus: “See päev andis palju mõtteainet. Ühest küljest oli rõõm näha nii suurt hulka õpetajaid, kes soovivad jätkuvalt areneda. Teisalt, arvestades sellega, kui suure kiiruga me eri teemasid läbi võtsime, sai mulle selgeks vajadus süstemaatilisema koolituse järele. On nii oluline, et meie koguduste piibliõppeklassid, nii laste kui ka täiskasvanute omad, pakuksid head, kvaliteetset ja põnevat õpet. Jumal kutsus meie koguduse alguspäevil hingamispäevakooli ellu, prohvetikuulutamise vaim kinnitas selle olulisust ja meiegi peaksime omalt poolt kõik tegema, et piibliõpe oleks meie kogudustes au sees.”

Allan Randlepp kommenteeris päeva järgmiselt: “Rõõm oli näha nii palju lasteõpetajaid, kes tahavad lastetundide kvaliteeti tõsta. Kõige olulisem tunnis on hoolimine ja lugupidav suhtumine lastesse. Me saame lapsi juhtida ainult oma eeskuju, mitte sõnadega. Kui laps tajub, et teda pannakse tähele ja temast hoolitakse, siis on ta ka valmis õpetajat järgima ja temalt õppima.”

Koolituspäeva slaidid on kättesaadavad advent.ee materjalide rubriigi alt ning videosalvestist koolitusest saab järgi vaadata Youtubest.

Jaga Facebookis
Veel samast rubriigist
Rubriigid
RSS
Veel huvitavat