Adventistide liikmeskond kasvab, kuid väljakutsed jäävad

Avaldatud 19.10.2017

Arhiivi, Statistika ja Uuringute osakonna (Office of Archives, Statistics and Research – ASTR) direktor David Trim rääkis oma avaettekandes, et seitsmenda päeva adventistide liikmelisus üle maailma on kasvamas. Ta oli esimene mitme ettekandja seas, kes osalesid 8. oktoobril täitevkomitee koosolekul Silver Springsis, Marylandis, Ameerika Ühendriikides.

Oma ettekandes, mis keskendus statistilistele suundadele kirikus, teatas Trim, et 30. juuni 2017 seisuga on adventkogudusel 20 343 814 ristitud liiget üle maailma. Ta seletas, et selline kasv sisaldab ka asjaolu, et regulaarne auditeerimise protsess on aeglustunud pärast mitmeaastast pidevat rakendust enamikes maailma piirkondades. Audit näitab seda, kui paljud liikmed on kogudusest lahkunud. Sellele lisaks on ka liikmete suremus vähenenud.

Sellegipoolest peab liikmete auditi protsess jätkuma, ütles Trim. “Õigete numbrite teadmine aitab meil olla ühel lainel ning aitab kaasa strateegilise plaani paikapanekul,” ütles Trim. Liikmete audit “on tähtis tööriist pastoraaltöös.”

Trim teatas oma ettekandes, et liikmete lahkumise protsent on üsna kõrge – 39% ehk kaks liiget lahkub iga viie uue liikme kohta. “Ma tuletan teile meelde, et liikmed ei lahku üldiselt teoloogilistel põhjustel, vaid sellepärast, et neil on isiklikus elus mured või tekivad probleemid koguduses,” rääkis Trim. “Nad tunnevad ennast tähtsusetuna, keegi ei mõtle ega hooli nendest ning paari aasta pärast nad lihtsalt vajuvad pildilt ära.”

Vaatamata sellest rääkis Trim, et liikmelisus kasvab ning paljud paigad üle maailma kogevad misjonitöö õnnestumisi. “Iga 23 sekundi järel ristitakse üks inimene adventkogudusse,” ütles Trim. “Viimase kahe aasta jooksul on keskmiselt ühes päevas olnud 3000 ristimist.” Ning uute kirikute arv samuti kasvab – see on üks parimatest faktoritest, mis näitab stabiilset kasvu.  

Trim näitas numbreid, mille põhjal oli 1991. aastal üks adventist iga 758 inimese kohta, ning 2016. aastal oli juba üks adventist iga 371 inimese kohta. Seda võib ka niimoodi vaadelda: kui 1991. aastal oli 13 liiget iga 10 000 inimese kohta, siis nüüd on see number 27. “Veerandsajandiga on number rohkem kui kahekordistunud,” ütles Trim.

Trim rääkis 10/40 akna kohta, et see on suur katsumus. Termin viitab geograafilisele regioonile, kus on kokku 69 riiki ning enamus sealsest elanikkonnast ei ole kristlased. “Kuigi umbes 40% maailma rahvastikust elab selles regioonis, on seal vähem kui 3 miljonit adventisti,” ütles Trim. “See tähendab, et ainult 10 liiget iga 10 000 elaniku kohta.“

Ettekande lõpus tuletas Trim meelde, et numbrite lugemine on vahend, mitte siht ise. “See näitab meile, kuidas meil läheb ja kuhu me minema peaksime,” ütles Trim. “Kuid kui me kasutame numbreid enese defineerimiseks, siis võivad need meile liiga teha.”

Misjon maailmale

Adventmisjoni direktor Gary Krause astus poodiumile pärast David Trimi, et jagada oma mõtteid ettekandega “Misjonipõld 2017.” Ta rääkis, et väljaspool oma kodukohta teenib hetkel 814 misjonäri, nendele lisaks ka nende perekonnad. Suurem osa neist on Põhja-Ameerikast, kes reisivad teistesse piirkondadesse, ütles Krause. Hambaravi ja meditsiinitöötajate misjoniprogrammis teenivad 62 misjonäri, sellele lisaks valmistuvad veel 31 meditsiinitöötajat teenimiseks.

Adventmisjoni alla kuulub ka Maailmamisjoni Instituut (Institute of World Mission – IWM), mis valmistab misjonäre ette tööks välismaal. IWM pakub koolitusi misjonäridele, kes saabuvad tagasi oma kodumaale ning valmistab 2018. aastaks ette programmi misjonäride lastele.

Adventvabatahtlikke teenistus (Adventist Volunteer Services), mis on Adventmisjoni osa, koosneb hetkel 1200 vabatahtlikust, kellest 411 on Põhja-Ameerika Divisjonist ning 270 Lõuna-Ameerika divisjonist. Need on kaks juhtivat piirkonda vabatahtlike väljasaatmisel. Adventmisjoni korraldusel toimub ka misjonitöö teadlikkuse tõstmine ning materjalide tootmine, mida võib mitmes keeles alla laadida.

Globaalmisjoni pioneere (Global Mission Pioneers), kes reisivad, et teenida ning rajada kogudusi eraldatud paikades, kus veel ei ole adventiste, on 2000 inimest 130. erinevas riigis, ütles Krause. Eelmisel aastal eraldati 2,3 miljonit dollarit 687 koguduse rajamise projekti jaoks.

Krause rääkis, et nad töötavad välja uuemaid meetodeid ning tehnoloogiaid, et inimesi paremini teenida.

“Uus Globaalmisjoni strateegiliste prioriteetide süsteem (Global Mission Strategic Priority System) kaardistab vähese koguduse mõjuga piirkonnad maailmas, ning suunab raha nendesse linnadesse ning prioriteetsetesse piirkondadesse,” sõnas Krause.

Selle projekti üks eesmärk on luua “Elava Lootuse Keskused” (Life Hope Centers). Need on kohad, kus kohaliku koguduse liikmed ning misjonärid saavad teenida ümberkaudset kogukonda. “Eelmine aasta eraldasime 5,5 miljonit dollarit Elava Lootuse Keskustele,” ütles Krause. “Ning projektide taotlused on hoogsalt kasvanud.” Paljud mõjukeskused on juba avatud erinevates maailmajagudes ning plaan on avada veel mitmeid.

Õppetund ajaloost

Sekretäriaadi raporti viimases osas keskendus peakonverentsi peasekretär G.T. Ng oma ettekandes mitmetele kriisidele adventistide ajaloos.

„Lihtsat kulgemist ei eksisteeri. On tõusud ja mõõnad,“ mainis Ng arutledes 1888. aasta teoloogilise debati ja Kelloggsi kriisi üle 20. sajandi alguses. Ng usub, et kogemused ajaloost on heaks infoallikaks, kuna nad näitavad, kuidas Jumala juhatus suutis aidata kogudusel edasi liikuda veel enne kriisi lõppu.

„Olgugi, et kogudus pole täiuslik, võime inspireeritud juhiste põhjal öelda, et veel ühte kogudust meist välja ei kasva.“ Ng toonitas, et „misjonitöö peab jätkuma.“

Peakonverentsi president Ted N.C. Wilson kinnitas Ng arvamusi. „Tema jutus on palju tõtt,“ lõpetas Wilson. Pärast paari murelikku kommentaari ja täiendavat küsimust Ng ettekande kohta kinnitati sekretäriaadi aruanne.

Jaga Facebookis
Veel samast rubriigist
Rubriigid
RSS
Veel huvitavat