Kas Piibel soovib, et me annaksime kümnist kingitustest?

Avaldatud 18.10.2017, autor Elias Brasil de Souza, allikas Biblical Research Institute

Kuna see on sagedane küsimus, toome välja mõne lühikese tähelepaneku piibellikust vaatenurgast. Kõigepealt peame meeles pidama, et vanade iisraellaste jaoks ei olnud see mingi küsimus. Põllumajandussektoris võeti üldjuhul "sissetulekuna" kõike, mida inimene sai. Kuid tänapäeval teeme vahet palgatulu ja saadud kingituste vahel. Siiski ei käsitle Piibel seda küsimust otseselt, vaid pakub mõningaid näpunäiteid. Kui Aabraham kohtus Melkisedekiga, "andis ta talle kümnist kõigest."Hiljem pühendab Jaakob ennast Issandale, lubades et "kõigest, mis sa mulle annad, ma annan sulle täpselt kümnist."(1. Moosese 28:22).Tähelepanuväärne on ka klassikaline kümnisesalm, mis ütleb: "Tooge kõik kümnis täies mõõdus varaaita." (Malakia 3:10).Uue Testamendi poole pöördudes annab Apostel Paulus Korintose kogudusele ülesandeks: "Iga nädala esimesel päeval pangu igaüks teist midagi tallele oma jõudu mööda, kuidas ta käsi lubab, et raha ei korjataks alles siis, kui ma tulen." (1. Korintlastele 16:2)Teises lõigus ütleb apostel,

Aga see on nii: kes kasinasti külvab, see ka lõikab kasinasti, ja kes rohkesti külvab, see ka lõikab rohkesti. Igaüks andku nii, nagu ta süda on lubanud, mitte nördinult või sunnitult, sest Jumal armastab rõõmsat andjat. Jumal on vägev andma teile kogu armu rikkalikult, et teil ikka oleks kõike küllaldaselt ning et te oleksite rikkad iga teo tarvis, (2. Korintlastele 9:6-8).

Kuigi viimased Uue Testamendi tekstid ei räägi kümnise teemal, sisaldavad need olulisi põhimõtteid, mida kohalduvad ka kümnise toomisele.

Ülaltoodust võib teha järgmisi tähelepanekuid: Esiteks peaksime kümnist tagasi tagastama   kõigest sellest, mida Issand meile annab.Kindlasti on saadud kingitused osaks Jumala õnnistustest meile. Kingitused, mis suurendavad meie vara või sissetulekut, loetakse osaks heaolust, mida Jumal rikkalikult meile annab. Seega tuleks neid arvestada, kui tagatame kümnist ja toome Issandale ande. Teiseks tundub, et kvalifitseeruv sõna "kõik" seoses kümnisega tundub rõhutavat, et me võime mitte tagastada kümnise "kõigist" või unustada, et "kõik" kümnis tuleb Jumalale tuua, seega rõhutatakse ustavust kogu kümnise toomises Issandale. Kolmandaks, sõltumata asjaoludest tuleb meie kümnis ja annetused tuua Issandale rõõmsa südamega. Lõppude lõpuks on Tema meie õnnistuste allikas. Tagastades kümnist ja tuues annetusi, tunnistame, et kõik, mis meil on, kuulub lõpuks Temale.

"Igaüks andku nii, nagu ta süda on lubanud, mitte nördinult või sunnitult, sest Jumal armastab rõõmsat andjat."(2. Korintlastele 9:7) 

Jaga Facebookis
Veel samast rubriigist
Rubriigid
RSS
Veel huvitavat