Liidu nõukogu koosolekust - 04.09.2017 ja 02.10.2017

Avaldatud 11.10.2017

04. september 2017

4. septembril kogunes Madara 29 kontoriruumides liidu nõukogu. Päev algas liidu esimehe Ivo sõnavõtuga Esrast ning tema eeskujust, seejärel lauldi üheskoos usus võitlevast rahvast, kes julgelt edasi astub. Mõtisklusehetke lõpetasid koosolekulised palveajaga.

Nõukogu kinnitas liidu 120. aastapäeva ürituse eelarveks 1500 eurot.

Jaanus-Janari Kogerman tutvustas liidule kuuluva Tondi 26 (Terve Elu keskuse ruumide) ehitusfondi seisu ning kõne all olid tehtud ja tegemata tööd. Valmimas on hoone fassaadi värskendus ja välireklaamid ning tegemist ootavad veel parkla ning keldrikorruse saal.

Terve Elu keskuse juhatuse liige Allan Randlepp tutvustas nõukogu liikmetele Terve Elu keskuse tegevusaruannet. Nõukogu tutvus keskuse viimaste kuude rahavoogude ning külastajate arvuga. Üheskoos tuletati meelde mõjukeskuse eesmärke ja äriplaani ning arutleti turunduse ning kliendibaasi kasvu vajalikkuse üle.

Hingamispäevakooli osakonna juht Mervi Kalmus andis nõukogule ülevaate hingamispäevakooli osakonna tööst. Osaliselt tänu koguduseliikmete vabatahtlikule tööle on kättesaadavad lisaks täiskasvanute õppetükile sinna juurde kuuluvad misjonijutustused, noorte õppetükid ning iga kvartali misjonivideod. Tuleva aasta alguses ilmuvateks materjalideks on uutele liikmetele mõeldud aastane hingamispäevakooli programm „Pea Jeesusega sammu“. Väljakutseks on hingamispäevakooli klasside läbiviimise tõhusus kogudustes. Värskendamist vajab visioon hingamispäevakooli tähtsusest nii kvaliteetse piibliõppe, osaduse kui misjonivaimsuse kandjana. Hingamispäevakooli õpetajad vajavad väljaõpet. Tõlkimisel on hingamispäevakooli käsiraamat. Oktoobrisse on planeeritud hingamispäevakooli õpetajate koolitus. Nõukogu liikmed esitasid küsimusi, arutlesid ja jagasid ideid.

Nõukogu tegi väikese ülevaate liidu tegevuskava täitmisest. Olulise tegevuskava eesmärgi järgi on töös Koguduse loomuliku arengu uurimuse läbiviimine kogudustes. Kui uuringud läbi viidud, saavad kogudused edasi töötada tulemuste teadvustamise ja koguduse tervise edendamisega.

Balti Uniooni töökorralduse visiooni arutanud komisjon on oma ettepanekute lõpliku sõnastuse paika saanud. Nõukogu kiitis esitatud ettepaneku heaks ning loodab, et suhtlus Balti Uniooni ja kaasliitudega sellel teemal jätkub.

Noortetöö nõukogu ettepanekul kinnitati muudatused noortetöö nõukogu koosseisus. Noortetöö nõukogust lahkus omal soovil Vallo Põldaru ning uueks liikmeks valiti Ly Kaasik. Noortetöö nõukogu koosseis on: Mairo Tutk, Jaanus Jallai, Siim Vilumets, Tiina Otsa ja Ly Kaasik.

02. oktoober 2017

Päev algas palvusega Jaanus-Janari Kogermani eestvedamisel. Liidu nõukogu liikmed vaatasid üheskoos Jaakobuse kirja esimese peatüki salme 1-11 ning igaüks rääkis, mida nad selles tekstis leiavad. Jagati palvesoove ning palvetati ühiselt.

Nõukogu kinnitas liidu aastakoosoleku kuupäevadeks 9.-10. detsember 2017. Aastakoosolek toimub Nuutsaku õppe- ja puhkekeskuses.

Päevakorras oli liidu käesoleva aasta finantsaruande ning aastaprognoosi ülevaatamine. Kümnise laekumise kasvu on aasta lõpuks prognoosida 4% võrreldes 2016. aastaga. Ka muudes rahaasjades läheb suures osas plaanipäraselt.

Terve Elu keskuse juhtkond andis ülevaate viimase kuu tööst ja tegemistest. Keskuse klientide arv on kasvamas ning hetkel on käimas erinevad kampaaniad internetis ning ajakirjanduses. Ka kõiki koguduse liikmeid oodatakse Terve Elu keskuse teenuseid kasutama ning tulema keskusega tutvust tegema. Keskuse toimetustega saab kursis olla Terve Elu keskuse Facebook’i lehel ja kodulehel terveelukeskus.ee.

Nõukogu sai seekord ülevaate noorte- ning rajaleidjate tööst. Noortetöö juht Mairo Tutk ja rajaleidjate töö juht Jaanus-Janari rääkisid oma tööharude tööst ja vastasid nõukogu liikmete küsimustele. Noori silmas pidades on rõõmustav, et paljud noored on aktiviseerunud. Noored rajavad uusi kogudusi ning võtavad aktiivselt osa noorteüritustest. Arutleti arengukohtade üle, käidi välja ideid, kuidas noorte- ja rajaleidjate tööd veel paremini ja veel suurema innuga edasi teha.

Jaga Facebookis
Loe seotud teemal
Veel samast rubriigist
Rubriigid
RSS
Veel huvitavat