Pastorid õppisid tundma Pauluse arusaamist pastori ametist

Avaldatud 19.9.2006

Adventkoguduste pastorid ja liidu töötegijad kohtusid 19. septembril ühisel igakuisel töökoosolekul, kus uniooni töötegijad rääkisid adventusu aluspõhimõtetest ja pastori piibellikust rollist.

Pastor Voldemar Viirsalu suunas palvusemõtiskluses kõigi mõtted modernse ja postmodernse inimese erinevustele ja tõdes, et meil jäi nõukogude ajastu tõttu modernismi ajastu justkui vahele. Sattusime kohe postmodernismi.

Pastor Voldemar meenutas modernismi ajastut, milles ta ise töötas 50 aastat. „Mis tollal oli kirja pandud, sellesse usuti,” ütles ta. Ka Ellen White´i kirjutiste tõlgendamisel mindi vahel liialdustesse ja tõsteti see koguni Piibli tähtsusest ettepoole. Tänapäeval, postmodernismi ajal, kirjapandu ei ole automaatselt autoriteediks. Viirsalu tsiteeris Hollandi Uniooni president Reinder Bruinsmat, kes on ühes oma kirjatöös esile toonud viis postmodernismi tunnust.
- pole midagi absoluutset, kõik on suhteline, mitmetähenduslik
- pole suuri ideaale
- kaovad piirjooned tegeliku ja fiktsiooni vahel
- teadlased võtavad sageli omaks seda, mida ise näha soovivad
- ollakse avatud vaimsele maailmale, kuid tõrjutakse sektantlikke liikumisi

Bruinsma olla artiklis küsinud: „Kogudustes on kahesuguseid inimesi – modernseid ja postmodernseid inimesi. Kuidas toime tulla? Kuidas nende kõigini jõuda?” Pastor Viirsalu peatus lühidalt ka pastoriameti väärtuste muutumisel. Ta meenutas, et vanasti juhtis vaimuliku töö tegijaid missioonitunne ja entusiasm. Tänapäeval vaadatakse enam palganumbritele ja sotsiaalsele kindlustatusele. „Seda tööd saab teha entusiasmiga,” kinnitas Viirsalu lõpuks.

Ühine jagamine ja eestpalvetamine

Peale pastor Viirsalu palvust kogunesid liidu töölised paari-kolmekesi väikestesse gruppidesse, et võtta umbes kümme minutit aega ja jagada üksteisega teemasid mis teevad muret ja mis vajaksid ühist eespalvet. Pastorid-töölised rääkisid üksteisele oma igapäevastest tegemistest ja ülesannetest ning seejärel palvetasid üksteise pärast.

„Miks ma olen seitsmenda päeva adventist?”

Adventkiriku Balti Uniooni peasekretär Andris Arinsh, kellel oli 9. septembril möödunud 50 aastat ristimisest, arultes sellel teemal, miks on tema seitsmenda päeva adventist. Pastor Arinshi mõttekäik puudutas ka ligimese ja Jumala armastamise teemat. „Selleks, et järgida Jeesust ei piisa doktriinide tundmisest, vaid tuleb armastada ligimest nagu iseennast. Kui inimene aga iseennast ei armasta, siis ei suuda ta ka teisi armastada,” mõtiskles Arinsh.

Guntis Bukalders: Pastori piibellik roll

Balti uniooni kommunikatsiooni osakonna juhataja ning misjonitöö ja koguduste rajamise tööharu juht Guntis Bukalders rääkis apostel Pauluse kirjade alusel pastori rollist.
Pastori mõiste pärineb karjase mõistest ning Jumalat ennast nähti oma rahva karjasena. Samaväärselt mõisteti pastorit ka õpetajana. „Kes ei oska õpetada ei saa olla ka pastor,” selgitas Bukalders.
Paulus ise ei nimeta ennast kunagi pastoriks, kuigi pastorisüdant ta selgelt omas. Ta ei olnud ainult koguduste rajaja, vaid püüdis säilitada ka ühendust oma rajatud koguduste ja selle liikmetega.
Paulus võrdleb oma kirjades pastoritööd ka lapsevanema kohustusega. Ta räägib usule tulnuist sageli kui oma vaimulikest lastest, väljendades muret ja palvetades nende pärast.
Paulus ootas oma hoole all olevatelt kogudustelt ka kuulekust. Tema kirjad on täis juhiseid, kuidas koguduse liikmed peaksid omavahel elama.
Guntis Bukalders kutsus kohalolevaid vaimuliku töö tegijaid võrdlema oma tööd Pauluse omaga ja saama innustust Pauluse eeskujust selles töös.

Adventkoguduste pastorid ja liidu töötegijad kohtuvad Eestimaal kord kuus, et jagada kogudusetöös esile kerkivaid muresid ja rõõme, ennast täiendada ning saada innustust ühisest osadusest.

AKEL-i kommunikatsiooniosakond
Jaga Facebookis
Veel samast rubriigist
Rubriigid
RSS
Veel huvitavat